Rapport: Living labs moeten breder kijken dan lokale technische oplossing

vrijdag 21 februari 2020

Lokale living labs kunnen het experimentniveau ontstijgen als ze verder kijken dan hun vaak technische oplossingen. Dat kan door vanaf de start rekening te houden met verdienmodellen, wetten en met de voorkeuren en belangen van burgers. Ook het zoeken van verbinding met andere initiatieven is van belang om te kunnen opschalen.

Dit stelt het Rathenau Instituut in zijn recent gepubliceerde onderzoeksrapport ‘Voorbij lokaal enthousiasme: Lessen voor de opschaling van living labs’. Medical Delta is een van de partijen die aan het onderzoek meewerkte.

Volgens het Rathenau Instituut kunnen living labs een belangrijke rol spelen bij de missiegedreven innovatie waar de overheid voor pleit. Het gaat dan vooral om onderdelen waar maatschappelijke waardecreatie centraal staat.

Vier lessen

Het Rathenau Instituut destilleerde vier lessen die initiatiefnemers, deelnemers en financiers van living labs en lokale experimenten kunnen gebruiken om hun resultaten een breder en duurzamer gevolg te geven.

De eerste les is dat het belangrijk is dat living labs niet alleen gebruikt worden om te leren over een innovatie, maar ook over haar maatschappelijke inbedding. Ook moeten de living labs er al vanaf het begin rekening mee houden dat na afloop van het lokale experiment nog veel vervolgwerk nodig is om de oplossing ook geschikt te maken voor andere locaties.

Daarnaast is het slim om de verbinding te zoeken met een groter programma zodat uitwisseling en onderling leren tussen lokale initiatieven mogelijk wordt. En ten slotte zijn intermediaire organisaties nodig om verbindingen te leggen tussen partijen, locaties en andere initiatieven.

Erkenning voor Medical Delta aanpak van living labs

“Het rapport laat zien dat de bestaande Medical Delta Living Labs op de goede weg zijn. Dat doen we onder meer door focus te leggen op inbedding in de zorgpraktijk, de brug te slaan naar de grotere academische programma’s en samenwerking te zoeken met private partners. Ook nieuwe living labs worden langs deze lijn gevormd. In deze zin kunnen we de uitkomsten van het Rathenau rapport beschouwen als een erkenning van onze aanpak”, aldus Gertine van der Vliet, directeur / bestuurder van Medical Delta.

In aanvulling op de bestaande Medical Delta Living Labs zet Medical Delta op dit moment samen met lectoren van vier hogescholen in Zuid-Holland nieuwe living labs op. Deze worden op de Medical Delta Conference op 14 april gelanceerd.

Contactpersoon

Drs. Marijke Will-Janssen Senior Innovation Manager

marijke.will@medicaldelta.nl

+31 6 28824228

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.