ReumaNederland benoemt onderzoek van Medical Delta wetenschappers tot ‘Research Center of Excellence’

donderdag 5 oktober 2023

Het interdisciplinaire onderzoek van prof. dr. Annette van der Helm (LUMC) naar het vroeg identificeren en behandelen van reuma-artritis (RA) is door ReumaNederland benoemd tot ‘Research Center of Excellence’. Bij deze toekenning hoort ook een bedrag van € 500.000 bestemd voor verder onderzoek.

Het onderzoek heeft ‘precisie-preventie’ als doel: de juiste medicatie op het juiste moment. De onderzoekers richten zich specifiek op mensen met gewrichtsklachten die nog geen RA hebben maar de ziekte mogelijk gaan ontwikkelen. Uit eerdere studies blijkt dat reuma kan worden uitgesteld als patiënten vroeg worden behandeld, nog vóórdat ze reuma krijgen. Door beter te begrijpen hoe de ziekte ontstaat, kunnen mensen in de toekomst op het juiste moment medicatie krijgen die het ziekteproces uiteindelijk zelfs tegengaat, zo hopen de onderzoekers.

Het onderzoeksteam bestaat uit de onderzoeksgroepen van Van der Helm in het LUMC en Erasmus MC (die een dubbelaanstelling heeft aan beide instellingen), samen met onder meer wetenschappers van de TU Delft (waaronder Medical Delta hoogleraar prof. dr. ir. Boudewijn Lelieveldt en dr. ir. Erik van de Akker van de onderzoeksgroep van Medical Delta hoogleraar prof. dr. ir. Marcel Reinders), het Erasmus MC (prof. dr. Edwin Oei, consortiumlid bij het wetenschappelijke programma Medical Delta: Improving Mobility with Technology) en de Erasmus Universiteit (Medical Delta hoogleraar prof. dr. Maureen Rutten).

Preventie als uitgangspunt

Het is vooralsnog niet mogelijk om reuma te voorkomen. Toch lijken er aanknopingspunten te zijn om de voortekenen van reuma in een vroeg stadium te herkennen. Door in een veel eerder stadium, als de ziekte nog niet chronisch is, te beginnen met een zoveel als mogelijk gepersonaliseerde preventieve behandeling, hopen de onderzoekers de ziekte tegen te gaan, en daarmee de ziektelast voor patiënten en de schadelast voor de maatschappij flink te verminderen.

Met het verkregen onderzoeksgeld wil het interdisciplinaire team van wetenschappers een aantal hypotheses onderzoeken om zo lacunes in kennis over preventieve behandelingen van reuma weg te nemen. Dat gebeurt onder meer met inzet van klinische kennis van ziekenhuizen en ervaringen van patiënten, maar ook AI-analyses op bijvoorbeeld MRI scans. Ook een kosteneffectiviteitsanalyse is onderdeel van het onderzoek. Daarmee willen de onderzoekers inzichtelijk maken of, en zo ja in hoeverre, preventie lijdt tot een lagere ziektelast en lagere kosten.

Lees meer op de site van ReumaNederland

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.