Simone Langeveld, voorzitter YOUNG Medical Delta: “Samenwerken brengt vooruitgang”

woensdag 26 februari 2020

Simone Langeveld is sinds deze maand de nieuwe voorzitter van YOUNG Medical Delta. Daarmee volgt ze vertrekkend voorzitter Sebastian van der Voort op (zie kader). YOUNG Medical Delta brengt studenten en jonge professionals bij elkaar die zich bezighouden met health & technology en biedt hen de mogelijkheid het veld van alle kanten te verkennen. Dat doen ze onder andere door evenementen te organiseren.

Simone hoopt hier het komende jaar op haar eigen manier aan bij te dragen. “Ik heb het liefst dat er straks goede draaiboeken liggen, genoeg ervaring is opgedaan en dat YOUNG Medical Delta een naam is die mensen kennen.”

Medical Delta richt zich op samenwerking en interdisciplinaire projecten. Hoe kijkt de jongste generatie onderzoekers en studenten daar tegenaan?

Je ziet dat het steeds normaler wordt dat wetenschap en toegepaste wetenschap vanuit verschillende disciplines met elkaar samenwerken en met de zorg. Neem een studie als klinische technologie. De studenten zijn ongeveer de helft van hun tijd op de universiteit, maar de andere helft in een ziekenhuis. In het algemeen heb ik het idee dat we het wat makkelijker vinden de strikte scheidingen te overbruggen. Dat heeft misschien ook wel te maken met de mogelijkheid om online van alles te vinden over wat er in andere disciplines gebeurt en wie de mensen zijn die daarin werken. Je kunt elkaar bovendien makkelijk benaderen, al is het maar via social media.

Benaderen is één ding. Komen jongere onderzoekers ook daadwerkelijk bij elkaar?

Deze maand hadden we een bijeenkomst waar drie studieverenigingen bij betrokken waren vanuit Leiden, Delft en Rotterdam. Er vond een filosofische discussie plaats over het nut van levensverlengende technologie. Dan is het heel mooi om te zien hoe mensen uit allerlei verschillende hoeken met elkaar in gesprek gaan.

We missen nog wel een groep; de hbo’ers. Daarom zijn we heel actief om ons netwerk bij hogescholen in Zuid-Holland te vergroten. Als je bijvoorbeeld goede contacten hebt met docenten in het hbo, kunnen die weer naar ons verwijzen. Een mailtje of de zoveelste nieuwsbrief gaat niet zo snel overtuigen, maar door elkaar persoonlijk te ontmoeten, gaat het leven. En ik verwacht dat de Medical Delta Living Labs daarin een belangrijke rol kunnen spelen. De projecten die daar lopen, zijn heel concreet, wat het hbo waarschijnlijk meer zal aanspreken.

Binnenkort reiken jullie Thesis awards uit. Wat is de bedoeling?

Op 13 maart mogen studenten hun scriptie presenteren op een podium. Daarmee krijgen ze de kans te laten zien waar ze mee bezig zijn en zien andere studenten wat er buiten hun eigen onderzoeksgebied gebeurt. Daarnaast geeft het studenten die nog niet zover zijn in hun studie een beeld van wat er allemaal mogelijk is. Er is zoveel te doen en er zijn zoveel projecten waarvan je zonder zo’n bijeenkomst niet eens van het bestaan had geweten. Na afloop is er natuurlijk een borrel. De contacten die daar gelegd worden, zijn heel belangrijk.

De Thesis awards zijn voor het huidige bestuur het eerste eigen evenement. Het is best spannend allemaal. We zijn druk aan het promoten en komen van alles tegen waar je vooraf niet aan denkt. Dat nemen we mee in de draaiboeken voor de komende jaren. Als ik over twee jaar plaats maak voor de nieuwe voorzitter, hoop ik in ieder geval dat dat allemaal goed loopt.

Wat levert zo’n evenement op?

Vooruitgang. Dat laten de programma’s van Medical Delta ook zien. In al die projecten zie je dat je met samenwerking verder komt, dan wanneer je binnen je eigen veld blijft denken. Neem bijvoorbeeld het gebruik van ultrasound in de cardiologie of non-invasieve technieken die minder ingrijpend zijn voor de patiënt en minder kosten. Dan komen technologie en zorg verder op een manier die anders niet had plaatsgevonden.

Het gaat bij Medical Delta daarnaast om focus op toepasbaarheid. In samenwerking met de zorg of een bedrijf, onderzoek of ontwikkel je iets dat gebruikt kan worden. En natuurlijk blijft fundamenteel onderzoek belangrijk. Binnen mijn PhD-project vormt dat ook de hoofdmoot. Maar dat staat nog heel ver af van de kliniek en vier jaar is te krap om zo’n groot gat te overbruggen. Daarnaast is er meer overleg nodig om een goed beeld te krijgen van de problemen waar mensen in de praktijk mee te maken hebben. Dat geeft je onderzoek richting. Dit is ook een van de redenen waarom we nauwere banden wensen met het hbo en met eindgebruikers.

In mei vindt de Healthcare Innovation Challenge plaats. Wat houdt dat in?

Voor de Healthcare Innovation Challenge vragen we zorginstellingen en bedrijven een casus in te brengen. Studenten krijgen vervolgens in groepjes een weekend de tijd om een oplossing te verzinnen. En de winnaar krijgt de mogelijkheid dat idee ook echt uit te werken. Vorig jaar was dat een teddybeer die in de geriatrie kan worden gebruikt. Een zorginstelling kampte met een tekort aan personeel en had te weinig mogelijkheid om dementerende bewoners bezig te houden. De winnende studenten bedachten een beer die op gezette tijden aan de eigenaar vraagt of hij of zij zin heeft in een ommetje. Met een gps-tracker wordt in de gaten gehouden dat ze niet te ver gaan.  

We zijn nu bezig bedrijven en organisaties te benaderen om een casus in te brengen. En er zijn al bedrijven die ons zelf hebben opgezocht met de vraag mee te doen. Overal liggen problemen waar zorgprofessionals tegenaan lopen en die wij zelf nooit hadden kunnen bedenken.

We hopen ook op cases op het gebied van geestelijke gezondheid en zijn daar ook actief naar op zoek. Juist jongeren kampen steeds vaker met psychische klachten zoals een burn-out of depressie. We zouden het mooi vinden een bijdrage te kunnen leveren in het vinden van oplossingen daarvoor.”

YOUNG Medical Delta is op zoek naar nieuwe bestuursleden én naar interessante cases. Voor vragen en/of aanmelden, mail: young@medicaldelta.nl

Vertrekkend voorzitter Sebastian van der Voort ziet samenwerking intensiveren

Na een jaar voorzitter en een jaar bestuurslid te zijn geweest, neemt Sebastian van der Voort afscheid van YOUNG Medical Delta. De komende maanden richt hij zich volledig op het afronden van zijn PhD-onderzoek. Als voorzitter zette hij zich vooral in voor het creëren van een voedingsbodem voor nieuwe activiteiten. Toen Van der Voort begon als bestuurslid, richtte YOUNG Medical Delta zich nog vooral op het vinden van aansluiting bij bestaande evenementen. Dit jaar en volgende jaren focust YOUNG Medical Delta zich, in navolging van de strategie van Medical Delta voor 2019-2023,meer op eigen initiatieven zoals de Thesis-awards en de Healthcare Innovation Challenge (voorheen de hackathon).

“We hebben onszelf meer uitgedaagd en opnieuw bepaald waarvoor we willen staan,” zegt Van der Voort over zijn periode als voorzitter. Als bestuurslid was hij onder andere verantwoordelijk voor het opzetten van de jaarlijkse hackathon voor studenten. Met deze hackathon verkende hij hoe er een brug kon worden geslagen naar hogescholen. “Dat is goed gelukt, waarmee een nieuw hoofdstuk is begonnen voor YOUNG Medical Delta.”

Gedurende zijn studie zag Van der Voort de samenwerking tussen techneuten en artsen veranderen. “Als ik terugkijk, zie ik dat deze samenwerking steeds natuurlijker is geworden en barrières tussen disciplines verdwijnen.” Als voorbeeld noemt Van der Voort de opleiding Klinische Technologie. “Aan het begin van mijn studie merkte ik nog dat er drempels waren tussen de academische instellingen, wat voor mij een van de redenen was om bestuurslid te worden. In de opleiding Klinische Technologie weten de betrokken instellingen elkaar inmiddels vanuit totaal verschillende achtergronden goed te vinden. Zorg en technologie kunnen niet zonder elkaar.”

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.