Startbijeenkomst Leiden Healthy Society Center

donderdag 10 november 2022

Hoe kunnen Leidenaren zo gezond mogelijk oud worden? En wat is er nodig om de grote gezondheidsverschillen te verkleinen? Dat is de missie van het Leiden Healthy Society Center, een nieuw samenwerkingsverband van de Gemeente Leiden, de Universiteit Leiden en vele andere partners in de stad.

De Gemeente Leiden en de Faculteit der Sociale Wetenschappen namen samen het initiatief tot het oprichten van het Leiden Healthy Society Center. Daarom ondertekenden wethouder Fleur Spijker en decaan Paul Wouters op 8 november voor een zaal met meer dan honderd deelnemers een intentieverklaring. Hierin spreken beide partijen uit dat ze het komend jaar met alle partners verder invulling geven aan het Leiden Healthy Society Center. 

Gezond 100 jaar worden

Tijdens de aftrap in het Stadhuis benadrukten alle sprekers het belang om de krachten verder te bundelen. Als burgemeester komt Henri Lenferink, zo vertelde hij, vaak langs bij Leidenaren die 100 worden en hij ziet grote verschillen: de ene 100-jarige kan nog bijna alles zelfstandig en heeft zelfs geen leesbril, de ander heeft volledige hulp nodig.

"Die grote verschillen in gezondheid verkleinen is een belangrijke missie van dit nieuwe Center," zeiden hoogleraar Gezondheidspsychologie en Medical Delta hoogleraar Andrea Evers en Eefke de Haan van de Gemeente Leiden. Zij en diverse andere sprekers zoals Wilco van Dijk, directeur Kenniscentrum Psychologie en Economisch Gedrag (KCPEG), stelden dat de oplossing van veel problemen - zoals overgewicht en alcoholverslaving - niet alleen begint bij individuele burgers. Want hoe kun je Leidenaren met geldzorgen gezonder laten eten als vet voedsel overal voor een paar euro te koop is? Het KCPEG vertaalt gedragszinzichten naar praktische workshops en trainingen voor burgers en professionals.

Met vele disciplines complexe problemen aanpakken

Alle sprekers onderstreepten het belang van ‘co-creatie’: samen met inwoners, kennispartners, welzijnsorganisaties en bedrijven zoeken naar oplossingen voor problemen op het gebied van gezondheid en welzijn. Want gezondheidsvraagstukken zijn vaak complex door een combinatie van problemen die elkaar versterken, zoals scheidingen, schulden en stress. Rector magnificus Hester Bijl en decaan Paul Wouters wezen op al die verschillende disciplines die zowel de universiteit, de hogeschool, het mbo en alle andere partners in huis hebben.

Na een reeks flits pitches werd onder leiding van psycholoog Sandra van Dijk met de hele zaal ‘gekookt’ - alle aanwezigen stelden in interactieve sessies een menu samen - om de beste ideeën te verzamelen voor de toekomstige samenwerking. 

Lees het uitgebreide verslag op de site van Universiteit Leiden. 

Tekst: Linda van Putten
Foto's bijeenkomst: Buro JP
 

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.