Terugblik en vooruitblik Medical Delta: ‘tot hier en verder’

woensdag 21 december 2022

‘Tot hier en verder’ is de naam van de nieuwe tentoonstelling in Museum Voorlinden. Op de website staat te lezen: ‘Hoe kunnen wij samen een hoopgevend beeld voor de toekomst schetsen in deze bizarre tijden? (…) ‘Tot hier en verder’ toont hoe kunstenaars andere wegen verkennen. Dankzij hun verbeeldingskracht ga je zelf ook verlangen naar een nieuw vergezicht en willen bijdragen aan verandering.’

Als Medical Delta bureau bezochten we de tentoonstelling als jaarafsluiting. De begeleidende tekst bij de tentoonstelling vat precies samen waar Medical Delta voor gaat en staat met de kenmerken van reflectie en vooruitkijken. Wat hebben we tot nu toe bereikt? En hoe kunnen we het samenwerkingsverband verder brengen?

IJkpunten

De meeste wetenschappelijke programma’s zijn ruim over de helft van hun initiële looptijd en de recente ‘midterm review’ liet als belangrijk ijkpunt zien dat de wetenschappelijke programma’s goed lopen. Een compliment voor de betrokken onderzoekers die soms ver over hun disciplines heen durven te kijken en actief de samenwerking zoeken om technologische oplossingen voor duurzame zorg te realiseren.

De directies van hogescholen kwamen bij elkaar voor een evaluatie van de Medical Delta Living Labs en we konden tevreden vaststellen dat zij de meerwaarde zien van actieve en concrete samenwerking. Dit vormt de voedingsbodem om dit de komende jaren verder uit te diepen.

De externe reviewcommissie bekeek het Medical Delta samenwerkingsverband als geheel en presenteerde haar voorlopige bevindingen en aanbevelingen onlangs aan het bestuur en raad van toezicht. De meerwaarde van Medical Delta wordt herkend en erkend. Ook voor de komende jaren is er behoefte aan samenwerkingen in Medical Delta-verband. Voor een groot deel in dezelfde vorm, maar zeker ook met nieuwe accenten. Als bestuur gaan we het komende jaar die adviezen en aanbevelingen concretiseren en in toekomstig beleid omzetten.

Noodzaak tot transitie

 

Het jarenlang gevreesde ‘zorginfarct’ is in veel segmenten inmiddels dagelijkse praktijk geworden. Ook de klimaatcrisis is urgenter dan ooit en dwingt juist ook de gezondheidssector tot het maken van een radicale omslag. Vergrijzing, personeelstekorten, toenemende zorgkosten: het is er, en het gaat voorlopig niet weg. Dit alles vraagt om een transitie.

Als we reflecteren op ons werkveld als geheel, dan kunnen we niet anders concluderen dan dat interdisciplinaire samenwerking en de samenwerking tussen wetenschap en zorgpraktijk relevanter is dan ooit. Het nut en de noodzaak van de uitgangspunten van Medical Delta neemt de komende jaren alleen maar toe.

Andere wegen verkennen: zoals de kunstenaars in museum Voorlinden de bezoekers ‘verder’ willen meenemen, zo zoeken ook wij in ons samenwerkingsverband naar nieuwe inzichten en innovaties. We kijken ernaar uit dat in 2023 ook weer samen met u te doen.

Namens het Medical Delta team wensen wij u een goed en gezond 2023 toe!

David de Glint
Frank Willem Jansen
Bestuur Medical Delta

(C) Museum Voorlinden. Foto: Marleen Sleeuwits

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.