Toekenningen NWO voor Medical Delta onderzoekers

donderdag 13 juni 2024

Een onderzoeksconsortium waarin verschillende onderzoekers van het wetenschappelijk programma Medical Delta UltraHB: Ultrafast ultrasound for the heart and brain participeren, ontvangt een grote subsidie vanuit het Open Technologieprogramma van NWO. Het onderzoeksproject ‘Capaflexus’ ontwikkelt nieuwe flexibele, draagbare echoprobes en de bijbehorende algoritmes om de hartconditie van patiënten over langere tijd te meten.

In totaal ontvangen zes toepassingsgerichte onderzoeksprojecten financiering. Naast Capaflexus is een project gehonoreerd waarin bestraling van tumoren door elektronen met zeer hoge energie wordt onderzocht. Dit is een nieuwe vorm van bestralingstherapie voor patiënten met kanker. Ook in dit onderzoeksproject participeren diverse wetenschappers die bij Medical Delta onderzoek zijn betrokken.

Ultrasound echografie voor het monitoren van hartfalen

Het toegekende Capaflexus-project monitort hartfalen en sluit aan bij Medical Delta UltraHB programma. Dr. Annemien van den Bosch (Erasmus MC), een van de scientific leaders van het UltraHB programma en consortiumleden dr. ir. Rik Vos (Erasmus MC, TU Delft) en dr. ir. Martin Verweij (TU Delft, tevens hoofdaanvrager van Capaflexus) zijn betrokken bij Capaflexus.

In het Capalexus project werken TU Delft en Erasmus MC samen aan de ontwikkeling van een nieuw ultrasound (echografie) concept voor het monitoren van patiënten met hartfalen. Twee promovendi gaan aan de slag met de technische ontwikkeling en klinische toepassing van een flexibele ultrageluid transducent en bijbehorende beeldvorminstechnieken. Het onderzoek moet uiteindelijk resulteren in een soort sticker die door de patiënt langduring op de borst kan worden gedragen. Daarmee kan de hartfunctie over langere tijd buiten de kliniek gevolgd worden, waardoor het mogelijk wordt om nauwkeuriger voorspellingen te maken van de voortgang van het hartfalen en tijdig de medicatie bij te stellen.

Bestraling van tumoren met zeer hoge energie

Bestraling van tumoren door elektronen met zeer hoge energie is een nieuwe vorm van bestralingstherapie voor patiënten met kanker. In vergelijking met gebruikelijke bestralingstherapie met fotonen, kan dit leiden tot substantiële vermindering van bijwerkingen ten gevolge van de bestraling. Daarnaast kan het mogelijk zijn om tumoren curatief te bestralen die nu moeilijk te behandelen zijn, bijvoorbeeld wanneer deze dicht tegen een zenuw liggen.

Het project ‘Exploration and optimisation of very high-energy electron beam therapy’ krijgt ruim €1 miljoen om te onderzoeken op welke manier deze techniek het best gebruikt kan worden, voor welke tumorgroepen deze het meest effectief is en welke technische eisen er aan de nog te bouwen bestralingsapparaten zitten. Diverse onderzoekers van onder meer Erasmus MC en TU Delft die ook betrokken zijn bij Medical Delta onderzoek gaan hierin participeren.

Zie ook
NWO grant for new radiotherapy to reduce side effects and improve cure rates (tudelft.nl)

Ruim 1 miljoen euro voor nieuwe vorm van bestraling - Amazing Erasmus MC

Onderzoek naar bestralingstherapie krijgt impuls van €1 mln - IO (innovationorigins.com)

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.