TU Delft en Erasmus MC profiteren mee van rijksinvestering van € 8 miljoen voor medtech innovaties

donderdag 25 maart 2021

De vier technische universiteiten in Nederland (4TU) bundelen hun krachten met drie medisch academische centra en durfinvesteerder Innovation Industries om medisch technische oplossingen sneller naar de markt te brengen. Deze week kenden de ministeries van EZK en OCW € 8 miljoen toe aan het medtech consortium vanuit de Thematische Technology Transfer (TTT) regeling.

Deze TTT-regeling is in Europa best practice op het gebied van ondersteuning van spin-offs, incubators en universiteiten. Het consortium beoogt de goede internationale positie van de Nederlandse medtech sector verder uit te bouwen.

Technologische innovaties zijn keihard nodig om de zorg op de lange termijn betaalbaar, kwalitatief en bemensbaar te houden. De route naar de markt is voor medtech spin-offs echter zeer complex en lastig. De Kennis Transfer Offices (KTO) van TU Delft, TU Eindhoven, Universiteit Twente en Wageningen Universiteit & Research bouwen samen met de KTO’s van Erasmus MC, RadboudUMC en Maastricht UMC, en VC fonds Innovation Industries aan een nationaal en open programma.

Minder uitval en sneller naar de markt

"Het initiatief voor deze aanvraag komt vanuit 4TU, met de Universiteit Twente als penvoerder," vertelt Roy Kolkman, Manager van het KTO van de Universiteit Twente. "Met deze investering leggen we een uitstekend fundament voor de medtech spin-offs in Nederland. Door de voedingsbodem met de juiste kennis en expertise te verrijken, is de kans op uitval kleiner en wordt de time-to-market verkort."

Betere proposities

"Door bundeling van krachten tussen UMC’s en TU’s komen we tot sterke proposities," zegt Thijs Spigt, KTO-directeur van Erasmus MC. "De kennis en ervaring binnen het consortium zorgt voor snellere validatie en een betere business propositie. Hierbij is uitgebreid aandacht voor de klinische vraag, technische haalbaarheid en business ontwikkeling."

Uitbouw koppositie

"Nederland is koploper in het ontwikkelen van nieuwe technologieën. Het naar de markt brengen is echter een grote uitdaging. We investeren in dit consortium en doen er alles aan om dit te laten slagen. Naast kapitaal leveren we met onze kennis, ervaring en netwerk een belangrijke bijdrage", aldus Pleuni Hooijman, fondsmanager bij Innovation Industries.

Lees hier het originele artikel

Lees hier meer over de toekenning van de TTT-subsidies

 

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.