Twee open medtech-calls voor toekomstbestendige zorg

woensdag 25 september 2019

Het Innovative Medical Devices Initiative (IMDI) komt in oktober 2019 met twee nieuwe multidisciplinaire calls met als thema ‘Technologie voor bemensbare zorg’. De calls vallen binnen de doelstelling om het toenemende tekort aan zorgpersoneel op te vangen en de toegankelijkheid van de zorg te kunnen waarborgen.

De call ‘doorbraakprojecten’ biedt ruimte voor nieuwe ideeën, inzichten en onverwachte doorbraken in het medisch technologische veld. In deze projecten worden alfa-, beta- en gammawetenschappers gevraagd samen te werken. De doorbraakprojecten vormen een basis voor nieuwe onderzoekslijnen en toekomstige samenwerkingsverbanden. Het betreft korte projecten van beperkte omvang (ongeveer € 150.000).

De call ‘demonstratieprojecten’ richt zich op het doorontwikkelen van een technologie die al gevalideerd is in het lab tot een Minimal Viable Product (MVP). Deze moet worden gevalideerd in de leef- en/of zorgomgeving. Parallel hieraan worden activiteiten uitgevoerd die zich richten op de overdacht van de technologie naar een partij die zorgt voor overdracht naar de praktijk. Het gaat hierbij om grote projecten die worden uitgevoerd door consortia van kennisinstellingen, zorginstellingen en ondernemingen met winstoogmerk.

Deze calls van het IMDI-programma met als thema ‘Technologie voor bemensbare zorg’ zijn tot stand gekomen door een samenwerking tussen NWO, ZonMw en Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland). Meer informatie en details staan in oktober in de betreffende calls op NWO.nl, NWO-MVI.nl en ZonMw.nl. Zie ook deze link voor meer informatie. 

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.