Veel interactie tijdens Young Medical Delta Symposium ‘Accessibility to and through MedTech’

woensdag 24 mei 2023

Het vorige week gehouden symposium van Young Medical Delta bracht experts en geïnteresseerden uit het medisch-technologische veld bij elkaar om zich te buigen over het thema ‘Accessibility to and through MedTech’. Het symposium, dat voorgezeten werd door Medical Delta voorzitter prof. dr. Frank Willem Jansen, diende als katalysator voor discussies en nadere kennismakingen tussen studenten en jonge wetenschappers in het medisch-technologische domein.

Orthopedische chirurgie is een discipline waar technologische toepassingen voor baanbrekende ontwikkelingen zorgen, zo liet dr. Jasper Gerbers, fellow van de orthopedie/oncologie in het LUMC, de zaal zien tijdens zijn lezing. Hij liet het potentieel zien van 3D-geprinte, op maat gemaakte prothesen waarmee complexe heupdefecten gerepareerd kunnen worden terwijl verder botverlies tot een minimum wordt beperkt. Jasper liet ook zien hoe het gebruik van op beeld gebaseerde computernavigatie en 3D geprinte surgical guides helpen om gewrichten te sparen. Door voorbeelden van prothesen rond te laten gaan, liet hij de aanwezigen nadenken over de optimale materialen om complicaties te minimaliseren. Jasper zijn presentatie gaf een inkijkje in de veelbelovende toekomst van orthopedie en de onmisbare rol van technologie hierin.

Toegankelijkhied van gezondheidszorg

Isra Al-Dhahir, Medical Delta promovendus bij het wetenschappelijke programma Medical Delta eHealth & selfmanagement for a healthy society, richtte haar presentatie op de toegankelijkheid van de gezondheidszorg, met name voor mensen met een lagere sociaaleconomische positie (SEP's). In haar bijdrage belichtte ze de cruciale rol van eHealth bij het begrijpelijk en toegankelijk maken van gezondheidszorg voor iedereen. Isra verdiept zich in de ontwikkeling en implementatie van eHealth-interventies voor levensstijlverandering. Het doel van haar onderzoek is om belemmeringen weg te nemen waarmee sociaal gemarginaliseerde bevolkingsgroepen te maken krijgen bij het gebruik hiervan.

Haar lezing onderstreepte het potentieel van eHealth om bij te dragen aan een rechtvaardiger en inclusiever gezondheidszorgsysteem. Isra benadrukte met name het belang van de rol die zorgprofessionals hebben bij het effectief implementeren van eHealth-oplossingen. 

Het symposium werd afgesloten met een interactieve casestudy, waarin deelnemers samen brainstormden over creatieve ideeën voor een interventie om de toegankelijkheid van de zorg voor de fictieve mevrouw Lopez, een 75-jarige vrouw die anno 2050 een totale heupprothese nodig heeft, te verbeteren. De ter plaatse gevormde werkgroepen werden uitgedaagd om rekening te houden met kwaliteit, betaalbaarheid en ecologische footprint en tegelijkertijd medisch–technologische mogelijkheden mee te nemen. De winnaars werden geselecteerd op basis van de criteria originaliteit, haalbaarheid en praktische uitvoering en ontvingen een leuke prijs.

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.