Volle collegezalen bij Medical Delta opleidingen

donderdag 5 september 2019

De bacheloropleidingen Klinische Technologie, Life Sciences & Technology, Molecular Science & Technology en Nanobiology zijn populair onder studenten, zo blijkt uit een rondgang naar aanleiding van de start van het academische jaar. De opleidingen hebben veel aanmeldingen gekregen.

De studies zijn ontstaan binnen Medical Delta en kunnen als typisch Medical Delta worden gezien, aangezien ze vanuit interdisciplinaire samenwerking zijn opgezet en verschillende wetenschappelijke opleidingen combineren.

In het nieuwe collegejaar is het maximum van honderd studenten toegelaten aan de opleiding Nanobiology, een joint degree van de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Evenveel studenten meldden zich aan voor de studie Klinische Technologie van de TU Delft, de Universiteit Leiden (LUMC) en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Life Sciences & Technology, een opleiding van de Universiteit Leiden en de TU Delft, kent ongeveer 180 aanmeldingen. Hetzelfde geldt voor de opleiding Molecular Science & Technology van de Universiteit Leiden en de TU Delft.

Eerste Technical Medicine-afstudeerders volgend jaar verwacht

Ruim vijftig studenten zijn gestart met het eerste jaar van de masteropleiding Technical Medicine (TU Delft, Universiteit Leiden, Erasmus Universiteit en EMC en LUMC). Voor het tweede jaar van de Masteropleiding Technical Medicine (TM2) zijn ruim dertig studenten begonnen aan hun stages. In deze stages werken zij aan een kort technisch-medisch onderzoek waarbij zij ook de kans krijgen zich te bekwamen in het gehele behandeltraject rondom dit onderzoek. Ook startten de eerste vijftien Technical Medicine-studenten aan hun afstudeerjaar. In augustus 2020 worden de eerste afstudeerders verwacht.

Inhoud van bacheloropleidingen

De opleiding Klinische Technologie leidt een nieuw soort medisch professional op. Iemand met medische én technische kennis, die de brug slaat tussen de techniek en de patiënt. Een nieuwe ontwikkeling is dat technisch medisch specialisten sinds dit jaar ook een volwaardige BIG-registratie krijgen.

Life Sciences & Technology combineert de vakgebieden wiskunde, scheikunde, natuurkunde en biologie om de levende cel te bestuderen. Studenten leren te doorgronden hoe de cel is opgebouwd en hoe processen die zich in de cel afspelen, leiden tot bijvoorbeeld gezondheid of ziekte. Op die manier kunnen toepassingen worden bedacht om de werking van cellen te beïnvloeden.

Molecular Science & Technology is de enige opleiding in Nederland die scheikunde en scheikundige technologie combineert. Studenten leren er structuren en eigenschappen van moleculen te ontrafelen en leren fundamentele, industriële en maatschappelijke facetten van de scheikunde kennen.

De opleiding Nanobiology houdt zich bezig met de ontwikkeling van methoden en technieken voor het ontdekken van hartfalen voordat het ziekten veroorzaakt, of van een microscoop waarmee cruciale moleculen in levende cellen beter kunnen worden geanalyseerd. Het slaat een brug tussen wiskunde, natuurkunde, nanofysica, biologie en medisch onderzoek. De instroom van de Master Nanobiology ligt rond de veertig studenten en is groeiende.

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.