Zwaartekracht toekenning voor consortium met Medical Delta-wetenschappers

woensdag 11 mei 2022

Om te begrijpen hoe de hersenen werken, moeten we begrijpen hoe elk onderdeel, van neuron tot hersengebied, in wisselwerking staat met de rest van de hersenen en met de buitenwereld. Een interdisciplinair consortium dat onderzoek doet naar herseninteracties, ontvangt een Zwaartekrachtsubsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van bijna € 22 miljoen. Verschillende Medical Delta wetenschappers zijn bij het consortium betrokken.

Voor ‘The Dutch Brain Interfaces Initiative’, zoals het onderzoeksproject heet, zijn onderzoekers van Radboud Universiteit de hoofdaanvragers. Onder andere Medical Delta hoogleraar prof. dr. ir. Wouter Serdijn en prof. dr. Chris de Zeeuw (beiden Scientific Leader bij het wetenschappelijke programma Medical NeuroDelta) en Medical Delta hoogleraar prof. dr. Frans van der Helm (een van de Scientific Leaders van het wetenschappelijk programma Medical Delta: Improving Mobility with Technology) nemen deel aan de samenwerking.  

Het begrijpen van interacties van de hersenen is essentieel voor de ontwikkeling van herseninterfaces en nieuwe protheses en therapieën voor aandoeningen van het zenuwstelsel. The Dutch Brain Interfaces Initiative ontwikkelt principes, apparaten en methodes hiervoor.

De TU Delft draagt bij aan de ontwikkeling van computermodellen en de microfabricage-technologie voor de ontwikkeling en validering van closed-loopbesturing voor neurale protheses. Deze prothesen kunnen verloren zintuigen en controle teruggeven met uiteindelijk doel een betere kwaliteit van leven voor doven, blinden, verlamden en geestelijk gehandicapten.

Implantaten voor slechtzienden

Doelen van het onderzoek zijn onder meer om zogeheten Deep Brain Stimulation toe te kunnen passen bij patiënten met motorische en psychiatrische stoornissen. Ook de ontwikkeling van interfaces tussen hersenen en computers die communicatie mogelijk maken voor mensen die niet kunnen spreken is onderdeel van het onderzoek, net als de inzet van visuele implantaten voor blinden en slechtzienden. “Het menselijk brein is de ultieme technische uitdaging voor ingenieurs,” zegt prof. dr. Frans van der Helm. “Het is mooi om met onze technologische achtergrond en technische capaciteiten bij te kunnen dragen aan een beter begrip van en een betere interactie met het menselijk brein.”

Met het Zwaartekracht-programma kunnen onderzoekers gedurende tien jaar universitair toponderzoek doen en interdisciplinair samenwerken. Projecten die onder het Zwaartekrachtprogramma vallen, behoren tot de wereldtop in hun onderzoeksveld of hebben de potentie om daartoe te gaan behoren.

Lees meer op de site van de NWO en in een nieuwsbericht van de TU Delft

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.