Healthy Society in Medical Delta: lifestyle & prevention

De gezondheidszorg staat de komende jaren voor grote uitdagingen. Om de zorgsector te ontlasten, neemt het belang van preventie en aandacht voor een gezonde leefstijl toe. Dit vergroot ook de behoefte aan onderzoek op dit vlak. Onderzoek naar slimme technologieën die aansluiten op de thuissituatie van mensen bijvoorbeeld, en onderzoek naar het verkleinen van het risico op chronische ziekten om zo de economische en sociale gevolgen daarvan te beperken.

Deze ontwikkelingen komen samen in het wetenschappelijke programma Healthy Society in Medical Delta: lifestyle & prevention.

Vergrijzing, eenzaamheid en gezondheidsongelijkheden zijn vraagstukken die oproepen tot een nieuwe, integrale aanpak. Er is steeds meer aandacht voor een bredere benadering van gezondheid, waarin welzijn en factoren als leefomstandigheden, psychische klachten of bijvoorbeeld stress worden meegenomen. Het wetenschappelijke programma Healthy Society in Medical Delta: lifestyle & prevention heeft als doel de gezondheid en het welzijn van alle lagen van de bevolking te verbeteren. Het programma doet dit met interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek naar ziektepreventie en gezondheid, met behulp van burgerparticipatie en met gepersonaliseerde en digitale gezondheidsoplossingen, met de focus op patiënten met hart- en vaatziekten en hun familie. Ook is er aandacht voor de economische en maatschappelijke impact en publiek-private samenwerking met relevante regionale en (inter)nationale stakeholders.

Het doel van het wetenschappelijke programma Healthy Society in Medical Delta: lifestyle & prevention is de ontwikkeling, evaluatie en implementatie van op de mensen gebaseerde, gepersonaliseerde en digitale gezondheidsoplossingen om gezondheid en welzijn te optimaliseren en gezondheidsverschillen te verminderen. Het wetenschappelijk programma richt zich niet alleen op gedragsveranderingen van individuen, maar ook op dat van hun familie. Het programma houdt rekening met de rol van de bredere omgevingscontext en de economische en sociale impact. Binnen het programma werken verschillende wetenschappelijke disciplines van verschillende academische instellingen samen met sociale partners.

Invloed van de omgeving op de gezondheid

Binnen het wetenschappelijke programma Healthy Society in Medical Delta: lifestyle & prevention worden projecten geselecteerd voor verder onderzoek. Voor mensen met hart- en vaatziekten bepalen veranderingen in levensstijl, zoals stoppen met roken, meer bewegen of een ander voedingspatroon in grote mate het verloop van de ziekte. Het programma wil onderzoeken hoe omgevingsfactoren dit kunnen bevorderen. Binnen het programma worden twee projecten gestart, met als doel:

  • Duurzame gedragsverandering bij mensen met hart- en vaatziekten en hun familieleden te bewerkstelligen
  • Manieren te identificeren waarop omgevingsfactoren de effectiviteit van leefstijlinterventies bij mensen met hart- en vaatziekten en hun familieleden kunnen vergroten

Op langere termijn beogen deze projecten een aantal belangrijke uitdagingen aan te pakken, zoals:

  • Bijdragen aan meer en gelukkigere levensjaren met een hogere levenskwaliteit
  • Bijdragen aan de vermindering van de ongelijkheden op gezondheidsgebied tussen bevolkingsgroepen, met speciale aandacht voor mensen met een lage sociaaleconomische positie (SEP) en etnische minderheden
  • Meer aandacht geven aan preventie, leefstijl en thuiszorg met behulp van e-Health
  • Het creëren van unieke datasets binnen Healthy Society Living Labs in de Zuid-Hollandse wijken en het verbinden van deze datasets op elk niveau met behulp van AI-technologie

Samenwerking

Het consortium bestaat uit onderzoekers van de Universiteit Leiden, LUMC, Health Campus Den Haag, TU Delft, Erasmus Universiteit en Erasmus MC.

scientific leaders

Prof. dr. ir. Maaike Kleinsmann

Collaborative design in industry

TU Delft, LUMC


Prof. dr. Mattijs Numans

General practice

LUMC, Health Campus Den Haag


Prof. dr. Judith Rietjens

Palliative sedation

Erasmus Medisch Centrum


Prof. dr. Andrea Evers

Health Psychology

Leiden University, TU Delft, Erasmus University Rotterdam


Prof. dr. Anna Petra Nieboer

Medical sociology

Erasmus University Rotterdam

Contactpersoon

Drs. Marijke Will-Janssen Senior Innovation Manager

marijke.will@medicaldelta.nl

+31 6 28824228

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.