Vital Delta: Medical Delta’s journey towards vitality and health

Een bevolking die fysiek, mentaal en sociaal vitaler en gezonder is; van jong tot oud. Dat is wat het programma Vital Delta: Medical Delta’s journey towards vitality and health nastreeft. Het praktijkgerichte onderzoeksprogramma is opgezet vanuit een consortium van de vier hogescholen binnen Medical Delta (Hogeschool Rotterdam, De Haagse Hogeschool, Hogeschool Leiden en Hogeschool Inholland).

In het onderzoeksprogramma werken burgers, studenten, cliënten, zorgprofessionals en onderzoekers samen met, hogescholen, universiteiten, zorginstellingen en bedrijven. Het interdisciplinaire programma verbetert de gezondheid en het welbevinden van de bevolking in de deltaregio Leiden, Den Haag en Rotterdam door met praktijkgericht onderzoek de ontwikkeling van innovatieve (technologische) gezondheidsoplossingen te bevorderen.

Het achtjarige programma startte in 2018 en spitst zich toe op vier werkpakketten:

Ondersteund Vitaal richt zich op het ontwerpen, ontwikkelen en veilig implementeren van zorg- en welzijnstechnologie

Fysiek Vitaal ontwikkelt, evalueert en implementeert innovaties om een gezonde leefstijl bij kwetsbare doelgroepen te bevorderen

Sociaal Vitaal stimuleert en verbetert samenwerking tussen professionals uit met name het sociaal- en gezondheidsdomein

Zelf Vitaal heeft als doel om mensen zelf de regie over hun leven en gezondheid te laten voeren

Bij elk van deze werkpakketten is de samenwerking tussen gezondheidszorg, sociaal domein en technologie het uitgangspunt. Om dat te borgen, wordt ieder werkpakket geleid door twee lectoren van verschillende hogescholen en gecoördineerd door een werkpakketleider.

Vitale Delta ontvangt een subsidie van Regieorgaan SIA. Daarnaast dragen ook Medical Delta en de vier hogescholen bij aan de realisatie van het programma. Lees meer op www.vitaledelta.nl 

scientific leaders

Dr. AnneLoes van Staa

Lector Transities in Zorg

Hogeschool Rotterdam

Contactpersoon

Drs. Marijke Will-Janssen Senior Innovation Manager

marijke.will@medicaldelta.nl

+31 6 28824228

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.