Vitale Delta

Vitale Delta is een consortium van Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Leiden, De Haagse Hogeschool en Hogeschool Inholland. Deze vier hogescholen zetten zich in voor vitaliteit en gezondheid van jong tot oud in de wijk. Dit doen zij door middel van het versterken van veerkracht en eigen regie en het creëren van een gezonde omgeving in de Deltaregio Leiden, Den Haag en Rotterdam.

Vitale Delta bundelt de krachten van meerdere lectoren. Zij richten zich op de thema’s vitaliteit en bewegen, integrale wijkaanpak, zorgtechnologie, persoonsgerichte zorg en zelfmanagementondersteuning. De bestaande samenwerking binnen Medical Delta tussen hogescholen en andere kennispartners (universiteiten en UMC’s) op het terrein van zorgtechnologie wordt verstevigd. In vier werkpakketten wordt ingezet op inhoudelijke kruisbestuiving, personele uitwisseling, netwerkvergroting en grotere werfkracht op de thema’s Ondersteund Vitaal (zorgtechnologie), Fysiek Vitaal (bewegen in de wijk), Sociaal Vitaal (integrale wijkaanpak) en Zelf Vitaal (zelfmanagement(ondersteuning) en vitale professionals).

Vitale (zorg)professionals

Een van de nieuwe onderzoekslijnen die samen met een aantal partners in het programma wordt ontwikkeld is Vitale (zorg)professionals. De kwaliteit van de zorg staat onder druk door de snel veranderende (zorg)context die nieuwe eisen aan zorgprofessionals stelt en door de toenemende krapte op de arbeidsmarkt en de daarmee gepaard gaande toenemende werkdruk. In de regio Rotterdam-Rijnmond laat de regionale strategische personeelsplanning een tekort zien van zo’n 2150 zorgprofessionals in 2021. Vanuit Vitale Delta willen we het regionale onderzoek op dit gebied stimuleren. Hierbij gaat het om onderzoek naar het behoud van  zorgprofessionals door het versterken van hun vitaliteit en duurzame inzetbaarheid met behulp van sociale en technologische innovatie.

Kijk voor meer informatie op de website van Vitale Delta.

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.