Medical Delta brengt drie gerenommeerde universiteiten, twee universitair medische centra, vier hogescholen, overheden, bedrijven, zorginstellingen en andere partijen in Zuid-Holland samen. Medical Delta startte in 2019 een groot wetenschappelijk programma. Meer dan 500 onderzoekers werken in zestien verschillende consortia samen aan technologische oplossingen voor duurzame zorg. Ook bedrijven, zorginstellingen, de provincie en grote steden in de Delta zijn nauw betrokken, onder meer via Living Labs waar innovaties met eindgebruikers in de (zorg)praktijk worden getest. De doelstelling is dat deze onderzoeksprogramma’s groeien in omvang en excellentie én technologische oplossingen voor duurzame zorg realiseren. Zo geeft Medical Delta een enorme impuls aan de life sciences & health-sector in Zuid-Holland en in Nederland als geheel.

Medical Delta is in 2006 opgericht door de drie universiteiten (TU Delft, Universiteit Leiden en Erasmus Universiteit Rotterdam) en de twee UMC’s (LUMC en Erasmus MC) in de provincie Zuid-Holland. Sinds 2016 zijn ook vier hogescholen uit de provincie (De Haagse Hogeschool, Hogeschool Inholland, Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Leiden) aangesloten.

Missie

Het regionale samenwerkingsverband Medical Delta draagt met innovatieve en duurzame oplossingen bij aan het toegankelijk, bemensbaar en betaalbaar houden van de gezondheidszorg.

Visie

Om duurzame en innovatieve oplossingen in de gezondheidszorg te realiseren, hebben we in toenemende mate een transdisciplinaire aanpak nodig. Samenwerking is cruciaal om van fundamenteel onderzoek tot toepassing in de dagelijkse praktijk te komen.

Strategie 

Medical Delta stimuleert interdisciplinair onderzoek en verbindt wetenschappelijke inzichten aan praktische kennis, onder andere in (wetenschappelijke) programma’s, living labs en projecten. Daarmee bouwen en versterken we de samenwerking in het health & technology ecosysteem vanuit Zuid-Holland. Met deze transdisciplinaire aanpak jagen we innovatie initiatieven en implementatie ervan in de gezondheidszorg aan. Dat doen we door innovatie te stimuleren en de noodzakelijke zorgtransformatie te ondersteunen. We geloven dat dit het beste kan wanneer verschillende (wetenschappelijke) disciplines, innovators, zorgmedewerkers en eindgebruikers nauw samenwerken aan duurzame oplossingen voor complexe gezondheidsvraagstukken. Daarmee helpen we de gezondheidszorg toekomstbestendig te maken.

Governance

In het bestuursmodel zijn uitvoering en toezicht gescheiden. Daarnaast is voorzien in twee adviesraden: een Wetenschappelijke Raad en een Maatschappelijke Raad.

Leden van de Wetenschappelijke Raad dragen bij aan het creëren van het Wetenschappelijk Programma en daarmee aan de visie van Medical Delta. Ook geven ze elkaar ruggensteun bij het vormgeven van de onderzoeksprogramma’s en treden op als ambassadeur van Medical Delta.

De Maatschappelijke Raad dient als gesprekstafel voor de clusters Life Sciences & Health en Medische Technologie, houdt vanuit een ‘outside in’ perspectief het Bestuur van Medical Delta een spiegel voor en geeft advies over inhoud en koers van Medical Delta. Ook adviseert deze Raad hoe technologische oplossingen voor duurzame zorg daadwerkelijk toegepast te krijgen (valorisatie). De Raad beoogt de regio op de kaart te zetten als sterke innovatieve motor door samenwerking. In de Maatschappelijke Raad zijn onder meer overheden, InnovationQuarter, topsectoren, gezondheidsfondsen en zorginstellingen vertegenwoordigd.

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.