Missie, visie en strategie

Missie

De missie van Medical Delta is technologische oplossingen te realiseren voor duurzame zorg. Medical Delta wil vanuit kennis en ondernemerschap een vitale samenleving realiseren waarin zorginnovatie hoog op de agenda staat. De activiteiten vinden vooral plaats in en rondom de universiteitssteden Delft, Leiden en Rotterdam die internationaal een zeer sterke reputatie hebben op het gebied van life science & healthcare technology.

Visie

De gemiddelde levensverwachting in Europa blijft stijgen, en steeds sneller ook. Iedere week winnen we een weekend. Het enige probleem: op zondag zijn we ziek. Nu steeds meer mensen zorg nodig hebben zijn er steeds minder mensen die deze zorg kunnen leveren. Het is noodzakelijk om onze zorgsysteem te innoveren om voldoende zorg te kunnen blijven leveren. Zorg die gevraagd wordt door een steeds ouder wordende groep mensen. 

Om gezond te blijven is het belangrijk dat mensen actief mee blijven doen in de maatschappij; professioneel, maar ook op sociaal vlak. Technologie kan hier een belangrijke rol in spelen. De Medical Delta heeft de afgelopen tien jaar wetenschappers, ontwerpers, artsen, het mkb, grote bedrijven, hogescholen, gemeenten en provincies en financiers samengebracht om juist hier aan te werken. 

Strategie Medical Delta 2019-2023

Centraal in de strategie van Medical Delta staat een groot wetenschappelijk programma dat in 2019 startte. Ruim 250 wetenschappers uit de drie universiteiten, twee academische medische centra en vier hogescholen in Zuid-Holland werken de komende jaren in twaalf verschillende consortia samen aan technologische oplossingen voor duurzame zorg.

Ook bedrijven, zorginstellingen, de provincie en grote steden in de Delta zijn bij de uitvoering van deze wetenschappelijke programma’s nauw betrokken - via publiek-private samenwerkingsprojecten en via Living Labs.

De doelstelling voor komende vijf jaar is dat de onderzoeksprogramma’s groeien in omvang en excellentie én technologische oplossingen voor duurzame zorg realiseren. Ontwikkeling van academische kennis én valorisatie staan daarin centraal. Daarmee geeft Medical Delta een enorme impuls aan de life sciences & health-sector in Zuid-Holland en in Nederland als geheel. Ook verstevigt dit de internationale positie van Nederland en de Medical Delta in het bijzonder.

Governance

In het bestuursmodel zijn uitvoering en toezicht gescheiden. Daarnaast is voorzien in twee adviesraden: een Wetenschappelijke Raad en een Maatschappelijke Raad.

Leden van de Wetenschappelijke Raad dragen bij aan het creëren van het Wetenschappelijk Programma en daarmee aan de visie van Medical Delta. Ook geven ze elkaar ruggensteun bij het vormgeven van de onderzoeksprogramma’s en treden op als ambassadeur van Medical Delta.

De Maatschappelijke Raad dient als gesprekstafel voor de clusters Life Sciences & Health en Medische Technologie, houdt vanuit een ‘outside in’ perspectief het Bestuur van Medical Delta een spiegel voor en geeft advies over inhoud en koers van Medical Delta. Ook adviseert deze Raad hoe technologische oplossingen voor duurzame zorg daadwerkelijk toegepast te krijgen (valorisatie). De Raad beoogt de regio op de kaart te zetten als sterke innovatieve motor door samenwerking. In de Maatschappelijke Raad zijn onder meer overheden, Innovation Quarter, topsectoren, gezondheidsfondsen en zorginstellingen vertegenwoordigd.

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.