Missie, visie en strategie

Medical Delta brengt drie gerenommeerde universiteiten, twee universitair medische centra, vier hogescholen, overheden, bedrijven, zorginstellingen en andere partijen in Zuid-Holland samen. Medical Delta startte in 2019 een groot wetenschappelijk programma. Meer dan 360 wetenschappers werken in vijftien verschillende consortia samen aan technologische oplossingen voor duurzame zorg. Ook bedrijven, zorginstellingen, de provincie en grote steden in de Delta zijn nauw betrokken, onder meer via Living Labs waar innovaties met eindgebruikers in de (zorg)praktijk worden getest. De doelstelling is dat deze onderzoeksprogramma’s groeien in omvang en excellentie én technologische oplossingen voor duurzame zorg realiseren. Zo geeft Medical Delta een enorme impuls aan de life sciences & health-sector in Zuid-Holland en in Nederland als geheel.

Medical Delta is in 2006 opgericht door de drie universiteiten (TU Delft, Universiteit Leiden en Erasmus Universiteit Rotterdam) en de twee UMC’s (LUMC en Erasmus MC) in de provincie Zuid-Holland. Sinds 2016 zijn ook vier hogescholen uit de provincie (De Haagse Hogeschool, Hogeschool Inholland, Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Leiden) aangesloten.

Missie

Medical Delta wil met technologische oplossingen duurzame zorg realiseren. Als spil van het Health & Technology ecosysteem willen we met interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek en praktijkgerichte Field- en Living Labs impact creëren op mens, zorg, kennis en de regionale economie. Daarmee maken we de zorg beter en houden we deze toegankelijk en betaalbaar.

Visie

De gemiddelde levensverwachting in Europa blijft stijgen, en steeds sneller ook. Onder andere door vergrijzing neemt de zorgvraag de komende jaren toe, net als de zorgkosten. Tegelijkertijd willen we langer in goede gezondheid leven. En dat terwijl er steeds minder mensen zijn die zorg kunnen verlenen. Dit alles vraagt om een transitie van de zorg. Technologische innovatie speelt daarin een cruciale rol, waarbij het van groot belang is dat de techniek aansluit bij de zorgpraktijk. Dat kan alleen als wetenschappers vanuit verschillende disciplines samenwerken - met elkaar én met eindgebruikers.

Strategie Medical Delta 2019-2023 

Om tot impactvolle technologische oplossingen te komen voor duurzame zorg, werken in de Zuid-Hollandse delta-regio de beste wetenschappers en lectoren uit verschillende disciplines samen. Klinische en maatschappelijke gezondheidsvragen vormen daarin het uitgangspunt. We testen en valideren de bevindingen onder meer in Living Labs en stellen deze in praktische oplossingen beschikbaar voor burgers, zorgverleners, wetenschappers, artsen, patiënten, overheden en bedrijven. Met behulp van onder andere negen Living Labs activeren en versnellen we op de Medical Delta manier zestien wetenschappelijke programma’s. 

De doelstelling is dat de onderzoeksprogramma’s groeien in omvang en excellentie en technologische oplossingen voor duurzame zorg realiseren. Ontwikkeling van academische kennis en valorisatie staan daarin centraal. Daarmee geeft Medical Delta een enorme impuls aan de life sciences & health-sector in Zuid-Holland en in Nederland als geheel. Ook verstevigt dit de internationale positie van Nederland en de Medical Delta in het bijzonder.

Governance

In het bestuursmodel zijn uitvoering en toezicht gescheiden. Daarnaast is voorzien in twee adviesraden: een Wetenschappelijke Raad en een Maatschappelijke Raad.

Leden van de Wetenschappelijke Raad dragen bij aan het creëren van het Wetenschappelijk Programma en daarmee aan de visie van Medical Delta. Ook geven ze elkaar ruggensteun bij het vormgeven van de onderzoeksprogramma’s en treden op als ambassadeur van Medical Delta.

De Maatschappelijke Raad dient als gesprekstafel voor de clusters Life Sciences & Health en Medische Technologie, houdt vanuit een ‘outside in’ perspectief het Bestuur van Medical Delta een spiegel voor en geeft advies over inhoud en koers van Medical Delta. Ook adviseert deze Raad hoe technologische oplossingen voor duurzame zorg daadwerkelijk toegepast te krijgen (valorisatie). De Raad beoogt de regio op de kaart te zetten als sterke innovatieve motor door samenwerking. In de Maatschappelijke Raad zijn onder meer overheden, InnovationQuarter, topsectoren, gezondheidsfondsen en zorginstellingen vertegenwoordigd.

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.