Promovendus 'Synthese Kennisbronnen Gezondheid door middel van Data Science'

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen/Leiden Institute of Advanced Computer Science (LIACS) zoekt een:

Promovendus ‘Synthese Kennisbronnen Gezondheid door middel van Data Science’

De werkzaamheden

In het NWO-project Our Smart Family Buddy, werkt een consortium aan oplossingen voor de uitdaging hoe ‘community learning’ kan worden vormgeven in de context van lokaal gezondheidsbeleid. Hoe kunnen kwalitatief goede zorg, sociale ondersteuning en gezondheidsinformatie op een zodanige manier worden aangeboden dat er rekening wordt gehouden met de diversiteit aan behoeften in de Nederlandse populatie? Hoe kunnen meerdere perspectieven op gezondheidskennis (o.a. complex systeem model, retrospectieve analyses op lokale CBS-microdata, ervaringskennis van wijkteams, gezondheidsprofessionals en burgers vanuit meerdere regio’s) in een uniforme systematiek worden gerepresenteerd die vergelijking, afweging, inzage, kennisoverdracht en communicatie richting verschillende doelgroepen mogelijk maakt in een setting waarbij de herkomst van kennis goed te traceren blijft? Dit laatste wordt steeds meer van belang, nu influencers en generatieve AI een belangrijke rol krijgen bij informatievergaring en gezondheidsrelateerd gedrag van individuele burgers.

Dit project draagt bij aan de uitdaging om jonge gezinnen in achterstandsituaties te ondersteunen en barrières/stressfactoren weg te nemen om gezonder te leven zodat gezondheidsverschillen worden gereduceerd.

In het project ga je kijken naar de huidige methoden en standaarden die gebruikt worden voor leidraad en behandelrichtijn ontwikkeling. Je inventariseert en modelleert ook de methodieken om tot best practices en tailoring van beleid en communicatie te komen. Je vergelijkt literatuur met lokale gegevens uit CBS-registraties en samen met burgerinitiatieven bekijk je welke behoeften er leven qua ondersteuning. In een samenwerking met experts gemeentelijk gezondheidsbeleid, design science, data science ontwikkel en evalueer je prototypen voor een community learning en kennismanagement proces/systeem voor twee nader te kiezen specifieke cases. Je rapporteert over je onderzoek in een serie publicaties, en schrijft uiteindelijk een proefschrift als afronding. Je krijgt de kans om samen te werken met onderzoekers met een waaier van disciplines, maar ook met bedrijven en overheden en kunt op die manier inzicht te krijgen in de doelen en werkwijzen van deze organisaties.

Je profiel

  • Je hebt een relevante master afgerond bijvoorbeeld data science, informatica, gezondheidswetenschappen of sociale wetenschappen.
  • Je hebt affiniteit met het gezondheidsdomein en public health en hebt een analytische focus.
  • Je vindt het leuk om in een interdisciplinair team te werken.
  • Je hebt belangstelling voor en ervaring met zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden.
  • Je ziet het belang van co-creatie met vertegenwoordigers vanuit de doelgroep.
  • Ervaring met programmeren in Python en kennis van machine-learning technieken strekt tot aanbeveling.
  • Je beschikt over uitstekende communicatievaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk in zowel het Nederlands als het Engels.

Beschrijving faculteit/ directie

De faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen is een toonaangevende faculteit waarin medewerkers en studenten werken in een dynamische, internationale omgeving en waar persoonlijke en academische ontwikkeling hoog in het vaandel staan. Onze mensen worden geïnspireerd door nieuwsgierigheid, om zo fundamentele kennis te vergroten en over grenzen heen te kijken. Voor de wetenschap, én om een bijdrage te leveren aan grote maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Het onderzoek binnen de faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen varieert van wiskunde, informatica, sterrenkunde, natuurkunde, scheikunde en biofarmaceutische wetenschappen tot aan biologie en milieuwetenschappen en is belegd bij acht instituten. Die verzorgen ook acht bachelor- en twaalf masteropleidingen. De faculteit is de afgelopen jaren sterk gegroeid en telt meer dan 2.300 medewerkers en bijna 5.000 studenten. We zijn gesitueerd in het hart van het Bio Science Park, één van Europa’s grootste scienceparken, waar universiteit en bedrijfsleven elkaar ontmoeten.

Het Leiden Institute of Advanced Computer Science (LIACS) is het Artificial Intelligence and Computer Science Institute van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden. Wij bieden cursussen aan op Bachelor- en Master of Science-niveau in Kunstmatige Intelligentie, Informatica, ICT in Business, Mediatechnologie en Bio-informatica. Volgens een onafhankelijk onderzoeksvisitatie zijn wij een van de belangrijkste informatica-afdelingen van Nederland. We streven naar uitmuntendheid in een zorgzaam instituut, waar uitmuntendheid, plezier en diversiteit hand in hand gaan. Wij bieden een helder en uitnodigend carrièrepad aan jonge en getalenteerde wetenschappers met de ambitie om te groeien. Voor meer informatie over LIACS, zie https://www.cs.leiden.edu

Wij bieden

We bieden een voltijds positie voor vier jaar. De aanstelling is in eerste instantie voor één jaar. Na een positieve evaluatie van de voortgang van het project zal de aanstelling met nog drie jaar worden verlengd. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, minimaal € 2.770,- en maximaal € 3.539,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling (schaal P, CAO Nederlandse Universiteiten).

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof, sabbatical verlof en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Alle informatie hierover kunt u nalezen op: https://www.werkenbij.leidenuniv.nl.

Al onze promovendi zijn ingeschreven van de facultaire Graduate School https://www.universiteitleiden.nl/en/science/graduate-school-of-science. Onze graduate school biedt cursussen op drie vlakken: professioneel, vaardigheden en persoonlijke effectiviteit. Daarnaast worden vakinhoudelijke cursussen aangeboden voor verdieping op specifieke onderwerpen.

Diversiteit en inclusie

Het bevorderen van een inclusieve gemeenschap staat centraal in de waarden en visie van de Universiteit Leiden. De Universiteit Leiden streeft ernaar om een inclusieve gemeenschap te worden die alle studenten en medewerkers in staat stelt om zich gewaardeerd en gerespecteerd te voelen en zich volop te ontplooien. Diversiteit in ervaringen en perspectieven verrijkt ons onderwijs en versterkt ons onderzoek. Onderwijs en onderzoek van hoge kwaliteit is inclusief.

Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kunt u contact opnemen met Prof.dr.ir. Wessel Kraaij, w.kraaij@liacs.leidenuniv.nl.

Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen met Anne-Marie Alleblas, jobs@liacs.leidenuniv.nl.

Informatie over de faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen kunt u vinden op https://www.universiteitleiden.nl/wiskunde-en-natuurwetenschappen. Meer informatie over de Universiteit Leiden vindt u op https://werkenbij.leidenuniv.nl/.

Solliciteren

Enthousiast geworden? We maken graag kennis met je. Je kunt online solliciteren via de button 'Solliciteren' in ons sollicitatiesysteem. Sollicitaties met bijgevoegde motivatiebrief en CV kunnen tot uiterlijk 30 April 2024. Direct solliciteren kan hier.

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.