Wetenschappelijk programmacoördinator en kwartiermaker Healthy Society (0.6 fte-1.0 fte)

De gezondheidszorg staat de komende jaren voor grote uitdagingen. De levensverwachting stijgt, de zorgvraag neemt daarmee toe, de zorgkosten navenant. Veroudering, vergrijzing, vereenzaming en gezondheidsverschillen zijn een grote zorg, die aanpak behoeft.

Er zijn stevige (duurzame) transities nodig. Steeds meer stemmen gaan op om in plaats van ziekte achteraf, juist gezondheid vooraf te financieren; van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Preventie en een gezonde leefstijl worden hierin steeds belangrijker, en daarmee de behoefte aan onderzoek hiernaar, slimme technologie die aansluit bij de thuissituatie van burgers en het voorkomen van het risico op chronische ziektes. Bovendien is er steeds meer aandacht voor een brede benadering van gezondheid waarin het sociale domein en de zorg steeds nauwer met elkaar verbonden worden. Dit vraagt om een betere verbinding tussen kennisinstellingen, overheden, GGD en welzijnsorganisaties en andere stakeholders uit de private en publieke sector, kortom een brede interdisciplinaire samenwerking. Alleen zo kunnen we ons zorgstelsel robuust, solidair en betaalbaar te houden.

Deze ontwikkelingen komen samen in het thema 'Healthy Society'. Leiden-Delft-Erasmus (LDE) en Medical Delta met de hieraan verbonden universiteiten, UMCs en hogescholen zoeken naar nieuwe mogelijkheden om het thema Healthy Society vanuit een gezamenlijk perspectief in te vullen in onderwijs, onderzoek en innovatie. Het doel van Healthy Society is de ontwikkeling, evaluatie en implementatie van op burgers gebaseerde, gepersonaliseerde en digitale gezondheidsoplossingen om gezondheid en welzijn te optimaliseren en verschillen in gezondheidsstatus te verkleinen. Deze doelstelling sluit nauw aan bij agenda’s en beleidsplannen van de deelnemende partners en de hieraan verbonden overheden, ministeries, provincies en gemeentes en andere stakeholders uit de publieke en private sector.

De partners binnen LDE en Medical Delta investeren gezamenlijk in het opzetten van een Healthy Society initiatief in onderwijs, onderzoek en innovatie. Dit betekent dat deze instellingen een gezamenlijke agenda opstellen op deze onderwerpen, op de hoogte zijn van elkaars expertise en hierin zo veel mogelijk samenwerken in lopende en toekomstige initiatieven op dit gebied, zoals dit nu al gebeurd in projecten zoals De Box en Enduring Rewards of Healthy Start. Bundeling van initiatieven in een gezamenlijk LDE/Medical Delta programma Healthy Society zal tevens de herkenbaarheid en profilering van deze samenwerkingen verder versterken. Het initiatief heeft de ambitie om de Healthy Society vanuit wetenschappelijke inzichten te stimuleren en de kwaliteit van nieuwe initiatieven te borgen en te versterken. Ook zoeken we naar innovatieve manieren van co-creatie om alle stakeholders met elkaar te verbinden om zo gerichte preventie en welzijn te bevorderen.

Om inhoud en vorm te geven aan dit initiatief, is een wetenschappelijke programmacoördinator /  kwartiermaker nodig die vanuit de academische wereld sturing wil geven aan Healthy Society.

Werkzaamheden

 • Je bent verantwoordelijk voor het proactief opstarten en coördineren van gezamenlijke initiatieven, samenwerkingen en netwerken tussen onderzoekers onderling en maatschappelijke partners;
 • Je bent het wetenschappelijke boegbeeld van multidisciplinaire samenwerking en co-creatie met maatschappelijke partners op het gebied van de Healthy Society;
 • Je speelt een aansturende rol in het ontwikkelen en bevorderen van nieuw multi- en interdisciplinair wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, waar relevant in co-creatie met maatschappelijke partners en patiënten en/of cliënten;
 • Je stimuleert wetenschappelijke verdieping in de samenwerking met maatschappelijke partners en verwerft subsidies of zoekt actief naar mogelijkheden tot het verkrijgen van subsidies voor gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek om de Healthy Society te stimuleren;
 • Je geeft samen met het coördinatieteam richting aan het Healthy Society programma en werkt zelfstandig in een rol met veel creatieve ruimte en verantwoordelijkheid om taken zelfstandig te initiëren en uit te voeren;
 • Je speelt een belangrijke rol in het signaleren van onderwerpen die zich lenen voor communicatie en draagt hier actief aan bij als de woordvoerder voor interne en externe communicatie via alle gebruikelijke podia (o.m. media, events en nieuwsbrieven);
 • Je werkt nauw samen met het Healthy Society team (o.m. innovatiemanager, communicatiemedewerker) en het coördinatieteam (hoogleraar Healthy Society, voorzitter Medical Delta en LDE decaan);
 • Organisatorisch word je geplaatst bij het bureau van Medical Delta, en werk je zowel voor Medical Delta als LDE.

Functie-eisen

We zoeken een enthousiaste en proactieve wetenschappelijk programmacoördinator en kwartiermaker die vanuit de academische wereld samen met de hoogleraar Healthy Society sturing geeft aan het Healthy Society initiatief. Verdere eisen zijn: 

 • Je bent een ervaren en gepromoveerde wetenschapper met een sterke track record en ruime ervaring en/of affiniteit met aan de Healthy Society gerelateerde onderzoeksthema’s bij verschillende populaties;
 • Je hebt ervaring met het ontwikkelen en/of evalueren van (digitale) zorginnovaties;
 • Je hebt een sterke trackrecord in het opzetten van interdisciplinaire consortia van academici en maatschappelijke partners;
 • Je beschikt over uitstekende onderwijsvaardigheden en hebt ervaring met onderwijsvernieuwing;
 • Je hebt een sterke trackrecord op het gebied van subsidieverwerving voor onderzoek en valorisatie;
 • Je hebt een verbindende, open en creatieve persoonlijkheid met uitstekende verbale en schriftelijke communicatievaardigheden. Je bent van vele markten thuis en schakelt makkelijk met diverse stakeholders;
 • Jij wilt een rol spelen in de toekomstige ontwikkelingen van Healthy Society binnen LDE en Medical Delta.

Wat bieden wij?

 • Een positie voor 0.6 fte - 1.0 fte
 • Inschaling in schaal 12 of 13 volgens de CAO Nederlandse universiteiten, afhankelijk van ervaring
 • Tijdelijke aanstelling van twee jaar met de mogelijkheid tot een vast contract bij goed functioneren en afhankelijk van de continuering van het project
 • Deelname pensioenregeling en reiskostenvergoeding

Solliciteren

Voor meer informatie kun je contact opnemen met prof. dr. Andrea Evers, hoogleraar Healthy Society Medical Delta voor de Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit (a.evers@fsw.leidenuniv.nl).

Interesse? Aarzel niet en stuur je CV en motivatiebrief voor 30 augustus naar Bestuurssecretariaat@medicaldelta.nl  

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.