AI Meet Up: AI for Healthcare

Donderdag
16-3-2023

Delft

15:45 - 17:00

In de aankomend vierde editie van de TU Delft AI Meet Up wordt gekeken naar de toepassing van AI in de Gezondheidszorg, samen met dr. Tom van Riet van het UMC Amsterdam en dr. Himanshu Verma van de TU Delft, Faculteit Industrieel Ontwerpen.

De rol van AI bij artsen in de oncologie op een nieuwe wijze bekeken: Perspectieven van klinische en onderzoekspraktijken aan het licht brengen – Himanshu Verma

De drijvende krachten achter de snelle vooruitgang van AI zijn inherent losgekoppeld van de studie van hun impact op individuen, samenlevingen en organisaties. Hierdoor wordt de aandacht voor de ontwikkeling en toepassing van AI vertekend. De rol en impact van AI in de kankerzorg is eveneens onevenwichtig – er is aanzienlijke en snelle vooruitgang geboekt op het gebied van onderzoek, maar de rol van AI in de klinische praktijk is minimaal en beperkt.

Deze verschillen kunnen worden toegeschreven aan de weinig zichtbare, maar diepgaande verschillen tussen de klinische en onderzoekspraktijk in de oncologie. In deze lezing presenteert Himanshu Verma de inzichten van een samenwerking met oncologen over hun visie op “wat ze willen dat AI is”. In deze studie hebben ze het huidige gebruik van AI door oncologen onder de loep genomen en de toekomstige afstemming ervan op de klinische- en onderzoekswerkzaamheden onder de loep genomen. Op deze manier zijn ze in essentie afgeweken van het ogenschijnlijke “one-size-fits-all” paradigma van AI-ontwikkeling, en hebben ze geprobeerd de positie en impact van AI aan te passen. Tegelijkertijd probeerde ze ook de tweedeling in de behandeling van en het onderzoek naar kanker samen te voegen.

Kan de interactie van AI, Robotica, en Mensen helpen bij het trekken van onze tanden? – Tom van Riet

Als een van de oudste en meest uitgevoerde chirurgische procedures wereldwijd, is het gebrek aan wetenschappelijke vooruitgang op het gebied van het verwijderen van tanden verrassend. Het analyseren van verschillende aspecten van het verwijderen van tanden, vooral in klinische situaties, vereist metingen van subtiele bewegingen en hoge krachten in een beperkte ruimte, wat de kenniskloof op dit gebied zou kunnen verklaren.

Door een samenwerking tussen computerwetenschappers, werktuigbouwkundigen en mond- en kaakchirurgen is een methode ontwikkeld om verschillende aspecten van het verwijderen van tanden te meten. Met behulp van robotica werden gegevens verzameld over (rotatie)krachten en bewegingen in al hun dimensies en richtingen, in hoog detail en met een hoge frequentie. Een classificatiemodel, dat tandklassen kan voorspellen op basis van kracht- en bewegingsgegevens, werd ontwikkeld om gebruik te maken van de gegevens als geheel. In deze lezing geeft Tom van Riet een kort overzicht van initiatieven op het gebied van robottechnologie in de tandheelkunde en de resultaten van hun werk met betrekking tot tandverwijderingsprocedures.

Programma

15.45      Inloop
16.00      Keynote sprekers  Dr. Himanshu Verma (TU Delft, Faculteit Industrieel Ontwerp) en dr. Tom van Riet (AmsterdamUMC)
17.00     Borrel

De voertaal van dit event is Engels

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.