Living Labs

Werken in realistische experimentele omgevingen

Medical Delta stimuleert en versnelt innovatie in de zorgsector met living labs en fieldlabs 

Medical Delta Living Labs en Fieldlabs vormen een cruciale schakel in de innovatieketen. De labs testen kansrijke technologische oplossingen van bedrijven en zorginstellingen in reële omgevingen met zorgprofessionals en patiënten. Praktijkvragen vormen de basis voor de publiek-private projecten die de labs oppakken. Op deze manier helpen de labs concrete innovaties, in de vorm van producten of processen te realiseren. Daarmee hebben de labs een maatschappelijke en economische impact op de regio en daarbuiten. Ook slaan de labs een brug naar de onderzoeken aan de academische kennisinstellingen van Medical Delta.

De Medical Delta Living Labs en Fieldlabs zijn gestoeld op de vijf pijlers van Medical Delta: Interdisciplinaire samenwerking; Oplossingsgericht; Wetenschappelijke basis; Inbedding in de zorgpraktijk en gericht op Versnellen.

Innovatieprogramma ZorgTech: stimulans voor zorginnovatieprojecten

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.