Campus Café: Medtech Twente | Adaptatie van medische technologie in de zorg

Dinsdag
16-5-2023

TechMed Centre, Enschede

15:00 - 17:30

Op dinsdag 16 mei vindt er een nieuwe editie plaats van Campus Café, waarbij de adaptatie van medische technologie in de zorg centraal staat. De zorgsector kent grote uitdagingen, zoals het behouden van voldoende personeel, het betaalbaar houden van zorg en het toegankelijk maken van zorg voor iedereen. Om ons zorgstelsel toekomstbestendig te maken, is de inzet van (medische) technologie van groot belang.

Er zal gediscussieerd worden over de adaptatie van medische technologie in de zorg en zorginstellingen zullen inzicht geven in hun innovatieagenda, waarbij uitdagingen en best practices besproken worden. Het betrekken van de eindgebruiker in een eerder stadium van het ontwikkel- en implementatieproces zal besproken worden en er zal gezocht worden naar manieren om de samenwerking tussen zorginstellingen en MedTech-bedrijven te verbeteren.

Programma

15:00 - 15:15      Inloop
15:15 - 15:25      Welkom & introductie MedTech Twente
15:25 - 15:40      Adoptie van zorgtechnologie
15:45 - 16:15      Pitches innovatieagenda's
16:20 - 16:35      Occam Dx
16:40 - 16:55      Ontwikkeling van een validatiehub
17:00 - 18:00      Netwerkborrel

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.