Duurzaamheid en MedTech: hoe maken we dat samen mogelijk?

Donderdag
15-9-2022

Hotel Van der Valk A1 Amersfoort

15:00 - 18:00

MedTech Nederland houdt een MTN kennis- en netwerkbijeenkomst met als onderwerp: Duurzaamheid en MedTech: hoe maken we dat samen mogelijk?

Voor veel organisaties is het goed invullen van de ESG-agenda allesbepalend voor de reputatie en voorwaarde voor succes. Belangrijk onderdeel daarbij is duurzaamheid. Er is inmiddels een Green Deal Duurzame Zorg en er zijn afspraken gemaakt om circulair te werken in de zorgsector. Een onderwerp dat ook in het inkoopproces van bijvoorbeeld MedTech een steeds grotere rol lijkt te spelen. Waar staan we? Hoe belangrijk is de ESG agenda voor MedTech en hoe groot is de rol van duurzaamheid bij inkoop?

Een onderwerp wat we graag met bijdragen vanuit diverse inleiders en perspectieven nader bekijken en samen doorvertalen naar wat het in de dagelijkse praktijk kan betekenen.
 
Aansluitend een netwerkborrel om nader kennis te maken en informeel van gedachten te wisselen.

Meer weten of vragen? Neem contact op met info@medtechnederland.nl

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.