Donderdag
6-10-2022

Aula, De Haagse Hogeschool, Johanna Westerdijkplein 75, Den Haag

13.00 - 18.00 uur

 

Wereldwijd ervaart ongeveer een op de vier mensen belemmeringen in het dagelijks functioneren. Dit kunnen lichte, maar ook zeer ingrijpende en complexe beperkingen zijn, zoals na een beroerte, dwarslaesie of bij dementie. Ondanks de diversiteit aan belemmeringen en oorzaken is er een ding gemeenschappelijk: mensen met functionele belemmeringen komen allerlei barrières tegen in de samenleving die maken dat ze niet als anderen gewoon ‘mee kunnen doen’.

 

Het aantal mensen dat functionele belemmeringen ervaart groeit. Daarmee groeit ook de behoefte aan adequate zorg en ondersteuning Niet alleen in Nederland, maar ook in de rest van de wereld. Dat is niet acceptabel, zeker niet omdat deze tweedeling op basis van functionele belemmeringen deels samenvalt met sociaaleconomische en culturele scheidslijnen in de samenleving.   

Waarom dit symposium?

Technologie kan een grote rol spelen als instrument voor een inclusieve samenleving en bijdragen aan duurzame zorg die  toegankelijk is voor iedereen. Tijdens het symposium wordt de mogelijke rol van technologie vanuit verschillende perspectieven besproken.

Programma

13.00 – 13.30  Inloop

13.30 – 13.35  Welkom door de dagvoorzitter, Dr. Sanne de Vries, Directeur van kenniscentrum Health Innovation

13.35 – 13.45  Dr. Elisabeth Minneman, voorzitter College van Bestuur, De Haagse Hogeschool: De rol van de hogeschool in de regionale, nationale en internationale kennisinfrastructuur

13.45 – 14.10  Dr. Wei Zhang, World Health Organisation: Assistive Technology; a global challenge (Engelstalig)

14.10 – 14.15  Muzikaal intermezzo (Solomon)

14.15 – 14.40  Dr. Irene Kitsara, European Standardization Initiative Director Global Business Development, IEEE Vienna: Emerging Technologies and their potential for the field of Assistive Technology (Engelstalig)

14.40 – 14.50  Questions from the audience (Engelstalig)

14.50 – 15.00  Muzikaal intermezzo (Solomon)

15.00 – 15.15  Damiët Groen, Opgavemanager Zorg & Tech Innovatie, namens de gemeente Den Haag: Het belang van technologie voor thuis en de uitdagingen voor de gemeente

15.15 – 15.30  Dr. Hemanth Ramanna, cardioloog HagaZiekenhuis: Het belang van technologie voor thuis voor goede medische zorg

15.30 – 16.15  Pauze met kennismarkt

16.15 (in aula)  Muzikaal intermezzo (Solomon)

16.20 – 16.30  Drs. Nellie van de Griend, directeur faculteit TIS: Onderzoek als een van twee kerntaken van een hogeschool

16.30 – 17.15  Inaugural lecture Dr. Luc de Witte: Harnessing the potential of technology to support persons with disabilities and functional limitations to live their lives to the fullest (Engelstalig)

17.15 – 17.30  Reflectie en afsluiting door Dr. Sanne de Vries

17.30 – 18.00  Borrel

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.