Kenniscafé Gezond-Sociaal

Donderdag
10-12-2020

Online

15.00 - 17.00 uur

Kan positieve gezondheid een verbinder zijn tussen het sociaal- en gezondheidsdomein? Het concept Positieve Gezondheid biedt een aansprekend vertrekpunt om gezamenlijk kansen te pakken, relaties te leggen en een gemeenschappelijke taal te ontwikkelen. En zodoende om een vernieuwde verbinding tussen het gezondheidsdomein en sociaal domein vorm te geven.

Wat is nodig en wat werkt in de praktijk? Waarin vinden deze twee domeinen elkaar? En voor wie biedt dit concept praktische handvatten? Met welke doelgroep je ook de maken ebt, het breder kunnen leren kijken sluit aan bij de steeds complexer wordende hulpvraag en samenleving. Tijdens dit kenniscafé, van de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid, gaan we aan de slag met casuïstiek en kijken we samen naar wat nodig is, wat werkt en verkennen we nieuwe, verbeterde en verrassende verbindingen.

Vitale Delta is als partner betrokken bij het kenniscafé.

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.