Online conferentie Groeiagenda Zuid-Holland

Dinsdag
16-3-2021

Online

17.15 - 18.45

Overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen in Zuid-Holland lanceren een ambitieus plan voor herstel, groei en meer banen voor Nederland: de Groeiagenda Zuid-Holland. Namens de opstellers van dit plan nodigt Jaap Smit (Commissaris van de Koning en voorzitter Economic Board Zuid-Holland) u graag uit voor een digitale conferentie over onze regio en de Groeiagenda. 

Sprekers bij deze digitale conferentie zijn:

Jaap Smit, Commissaris van de Koning en voorzitter Economic Board Zuid-Holland;
Tim van der Hagen, rector magnificus en voorzitter CvB TU Delft
Edith Schippers, president DSM Nederland
Rinke Zonneveld, directeur InnovationQuarter
Aziza Akhmouch, Head of the Cities, Urban Policies and Sustainable Development Division, OECD
Prof. dr. Frank van Oort, Erasmus Universiteit Rotterdam
Focco Vijselaar, DG Bedrijfsleven en Innnovatie, ministerie van Economische Zaken & Klimaat
Stan Kaatee, DG Werk, ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid
Kees van der Burg, DG Mobiliteit, ministerie van Infrastructuur & Waterstaat
Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW
Kim Putters, directeur SCP

Uitdagingen met nationale urgentie

De regio Zuid-Holland staat voor grote uitdagingen, die door hun omvang nationale urgentie hebben. In deze regio, die goed is voor bijna een kwart van de Nederlandse economie en samenleving, staan economische prestaties en de werkgelegenheid onder druk. Tegelijkertijd zijn de opgaven rond verduurzaming en woningbouw groot en is de bereikbaarheid te beperkt. Het goede nieuws is dat Zuid-Holland beschikt over belangrijke sectoren, grote bedrijven, veel innovatief mkb en toonaangevende kennisinstellingen. En over ambitie.

Ambitieus vernieuwingsplan dat goed is voor heel Nederland

Een brede coalitie van private en publieke sleutelspelers heeft daarom de handen ineengeslagen en werkt nu samen aan het vernieuwen van de Zuid-Hollandse economie. Dit ambitieuze vernieuwingsplan is de Groeiagenda. Deze Groeiagenda is doorgerekend door de OESO, Erasmus Universiteit en NEO Observatory en levert structurele economische groei op en meer welvaart tot ver buiten de regio. Concreet belooft de regio met het uitvoeren van de volledige Groeiagenda:

  • 40% van de nationale CO2-reductie voor haar rekening te nemen door de industrie en chemie te verduurzamen;
  • 25% van de nationale woningbouwopgave te realiseren;
  • over tien jaar 12% economische groei in onze regio te halen. Concreet is dat €24 miljard euro extra BBP en 120.000 nieuwe banen;
  • bedrijvigheid te vernieuwen door middel van innovatie, digitalisering, verduurzaming en nieuwe technologieën.

Zuid-Hollandse sleutelspelers (overheden, bedrijven en kennisinstellingen) werken in triple-helix verband goed samen en investeren fors om de bovenstaande ambities waar te maken. Maar dat kunnen we niet alleen. We vragen het Rijk om met ons mee te doen en samen te werken aan deze Groeiagenda. We hopen de komende jaren ook met u samen te kunnen werken om deze resultaten voor Nederland te halen.

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.