Innovatieprogramma ZorgTech

Veel bedrijven en zorgpartijen die met technologische zorgoplossingen komen, vinden maar moeizaam hun weg naar de markt. Niet alleen financiering is een struikelblok op de weg naar opschaling, ook certificeringsvereisten en het complexe landschap van verzekeraars, overheden, zorgaanbieders en zorgafnemers vormen drempels. En dat is jammer, want de gezondheidszorg staat voor grote uitdagingen. Technologische oplossingen spelen een belangrijke rol bij het verbeteren en betaalbaar houden hiervan.

Het innovatieprogramma ZorgTech is een van de mogelijkheden om kansrijke innovaties de weg naar de gezondheidszorg sneller te laten vinden. Medical Delta is een van de partners achter dit innovatieprogramma.

Vouchers voor zorginnovatieprojecten

In totaal is er € 850.000,- beschikbaar voor 15 tot 20 innovatieprojecten. Technologiebedrijven, labs of zorgorganisaties kunnen hier aanspraak op maken. Wanneer zij een subsidie ontvangen, krijgen zij vanuit het programma ook begeleiding en promotie van het project.

Vanaf april 2020 kunnen bedrijven, labs of zorginstellingen een projectvoorstel indienen. In ieder project moeten alle drie de partijen (bedrijf,  lab en zorgorganisatie) vertegenwoordigd zijn. Het programma biedt ondersteuning in het geval van ontbrekende partners.

Meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden is hier te vinden.

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.