Medical Delta Living Lab Better In Better Out

Hoe fitter iemand een behandeltraject tegen kanker ingaat, hoe groter de kans op sneller herstel. Het loont daarom om te onderzoeken welke levensstijl-interventies het meest effectief zijn voor patiënten met kanker. Daarnaast kan technologie helpen de fitheid van patiënten voorafgaand en tijdens een behandeling optimaal te krijgen en te houden.

Medical Delta Living Lab Better In Better Out richt zich op het onderzoeken en ontwikkelen van e-health toepassingen en technologieën die de fitheid van kankerpatiënten verbeteren.

Maatwerk en samenwerking noodzakelijk voor sneller herstel

Hoe een patiënt zichzelf zo fit mogelijk kan krijgen en houden, hangt van vele factoren af, zoals de levensstijl, de individuele behoeften en de mogelijkheden bij zorgprofessionals en mantelzorgers. Samenwerking in de zorgketen is daarin belangrijk. In ziekenhuizen bijvoorbeeld, zijn uiteenlopende zorgprofessionals zoals verpleegkundigen, diëtisten en fysiotherapeuten betrokken bij het fit krijgen en houden van patiënten met kanker. Dat vraagt om goede onderlinge afstemming tussen patiënt en zorgprofessionals. Medical Delta Living Lab Better In Better Out ontwikkelt samen met hen een integraal levensstijlprogramma waarmee de zorgprofessionals hun patiënten goed kunnen begeleiden.

In het Medical Delta Living Lab Better In Better Out werken De Haagse Hogeschool, Hogeschool Rotterdam, HMC Antoniushove en het Universitair Kankercentrum Leiden-Den Haag samen met bedrijven, zorgprofessionals en patiënten aan technologische oplossingen voor de zorg. Het living lab werkt daarnaast op projectbasis samen met onderzoekers van academische kennisinstellingen, waaronder TU Delft en Universiteit Maastricht.

Medical Delta Living Labs vormen een cruciale schakel in de zorginnovatieketen. Ze testen kansrijke technologische oplossingen voor de zorg van bedrijven en zorginstellingen in reële omgevingen met zorgprofessionals en patiënten. Praktijkvragen vormen de basis voor de publiek-private projecten die de living labs oppakken. Kenmerkend is de interdisciplinaire aanpak: gezondheidslectoren werken samen met technologielectoren van andere hogescholen. Zij doen hun onderzoek samen met eindgebruikers, zorginstellingen en bedrijven, waarmee de living labs een maatschappelijke en economische impact hebben op de regio. Ook slaan de living labs een brug naar de onderzoeken aan de academische kennisinstellingen van Medical Delta.

Living Lab Leader

Dr. Joke Korevaar

Oncologische zorg

Haagse Hogeschool

Contactpersoon

Marijke Will-Janssen Innovation Manager

marijke.will@medicaldelta.nl

+31 6 28824228

Consortium

Nieuws

Medical Delta Living Lab Better In Better Out start onderzoekslijn voor sneller herstel mensen met darmkanker

Gezond leven ter voorbereiding op een operatie kan ervoor zorgen dat er minder complicaties optreden en mensen sneller herstellen. Het Medical Delta Living Lab Better In Better Out richt zich op het onderzoeken en ontwikkelen van e-health toepassingen en technologieën die de fitheid van mensen met kanker verbeteren. Ook onderzoekt het lab hoe de samenwerking tussen verschillende zorgprofessionals en patiënten verloopt ná een operatie.

Onlangs zette het living lab daartoe een onderzoekslijn op met de titel ‘Samenwerken aan toegankelijke zorg; toegepast onderzoek naar implementatie van perioperatieve- en herstelzorg in de leefomgeving van mensen met darmkanker’. Vanaf september zijn afstudeerders en studenten van start gegaan met onderzoeksprojecten binnen deze onderzoekslijn. Lees hier meer.  

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.