Project uitgelicht: Fitter je operatie of behandeling in

donderdag 25 augustus 2022

Naam: Prehabilitatie in de eigen leefomgeving voor mensen met kanker
Doel: Prehabilitatie zo dicht mogelijk in de leefomgeving van mensen met kanker organiseren met wearable technologie en fysiotherapie op afstand
Beoogd resultaat: Een betaalbaar en schaalbaar blended prehabilitatieprogramma
Partners: Medical Delta Living Lab Better In Better Out, De Haagse Hogeschool, Hogeschool Rotterdam, Healthy Chronos, B&B Healthcare
Status: Voucher toegekend van innovatieprogramma ZorgTech; projectstart juni 2022

Fitter worden vóór een operatie of behandeling: het volgen van een zogeheten ‘prehabilitatieprogramma’ bevordert het herstel na een operatie of behandeling. Zeker bij ouderen heeft dit een positief effect. Alle reden dus om oudere mensen voorafgaand aan een behandelingstraject op operatie zo fit en gezond mogelijk te krijgen. Er zijn echter te weinig mensen en middelen om patiënten op maat te begeleiden. En e-health tools bieden vaak maar en deel van de oplossing en zijn afhankelijk van de zelfredzaamheid van de patiënt.

Vanuit Medical Delta Living Lab Better In Better Out werken De Haagse Hogeschool en Hogeschool Rotterdam samen met healthtech start-up Healthy Chronos en fysiotherapiepraktijk B&B Healthcare aan een project om prehabilitatie in de leefomgeving van mensen met kanker te organiseren. Door de inzet van smartwatches en activity trackers en een prehabilitatiedashboard van Healthy Chronos voor de fysiotherapeut, kunnen mensen zowel fysiek in de eerstelijns fysiotherapiepraktijk, als op afstand thuis begeleid worden. Een belangrijk doel van het project is om de knelpunten voor het gebruik van deze technologie in de leefomgeving van de patiënt weg te nemen. Prehabilitatie wordt daarmee betaalbaarder en beter schaalbaar. Uiteindelijk moet dit ertoe leiden dat prehabilitatie voor grotere groepen mensen met kanker beschikbaar wordt.

Onlangs ontving het project een voucher van het innovatieprogramma ZorgTech, een gezamenlijk programma van MRDH, InnovationQuarter, Medical Delta, TNO en de provincie Zuid-Holland. Het programma is bedoeld om innovatie in de gezondheidszorg te bevorderen door toepassing van technologie.

Professionele begeleiding thuis

Veel e-health toepassingen leunen op de zelfredzaamheid van patiënten en hun mantelzorgers. Dit geeft wisselende resultaten. Aan de andere kant zijn er vaak geen mensen en middelen om persoonlijke begeleiding te geven bij prehabilitatie. Het projectconsortium wil een modus ontwikkelen waarin fysiotherapeuten in combinatie met de inzet van een patiënt-leefstijlmonitoringplatform gepersonaliseerde programma’s kunnen opzetten en prehabilitatie voor meer mensen beschikbaar wordt.

Verschillende wearables en metingen komen op dit platform samen; een dashboard geeft vervolgens de patiënt, mantelzorger en zorgverlener inzicht in de persoonlijke levensstijl, (fysieke) mogelijkheden en relevante uitkomstmaten tijdens het prehabilitatietraject. Dit maakt het makkelijker om in de eigen omgeving zelf en onder begeleiding beslissingen te nemen over de prehabilitatie. Ook vervangt het een deel van de fysieke contactmomenten.

Het gebruik van wearables bij zorg op afstand en op maat gemaakte diagnoses en behandelplannen hebben de potentie om de zorgkosten te verminderen.Voor een patiënt betekent dit dat er intensieve intake plaatsvindt met de fysiotherapeut. Er wordt een startmeting gedaan, waarna de gerichte oefeningen worden doorgenomen. De fysiotherapeut zorgt dat de patiënt wegwijs raakt in het gebruik van de verschillende meetmethoden en wearables. “Vanaf dat moment vindt er regelmatig online intervisie plaats, waarbij de fysieke parameters worden besproken en geïnterpreteerd,” zegt Rémondo Goedkoop, fysiotherapeut bij B&B Healthcare. “Aansluitend  worden adviezen en tips gegeven om, gelieerd aan deze parameters, tot het meest gunstige behandeleffect te komen.”

B&B Healthcare doet mee aan het innovatieprogramma omdat ze erin geloven dat het gebruik van wearables binnen de oncologische zorg een zeer geschikte en praktische vorm is om ondersteuning en inzicht te bieden op de momenten dat er geen zorgprofessional bij is. “Met een eerdere en nauwkeurigere data-analyse kunnen patiënten snellere en op maat gemaakte zorgoplossingen krijgen. Dit kan leiden tot het beste gezondheidsresultaat. Daarnaast profiteren ze van het gemak van monitoring op afstand, in plaats van naar een praktijk te moeten gaan om zorg te krijgen,” zegt Goedkoop. “Het gebruik van wearables bij zorg op afstand en op maat gemaakte diagnoses en behandelplannen hebben de potentie om de zorgkosten die gepaard gaan met het traditionele gezondheidszorgmodel te verminderen.”

Toekomstige zorgprofessional maakt kennis met blended healthcare

Studenten van De Haagse Hogeschool doen vanuit Medical Delta Living Lab Better In Better Out onderzoek naar de praktische implementatie van de oplossing. Ze kijken daarbij onder andere naar de ervaringen van patiënten en zorgverleners binnen het blended prehabilitatieprogramma en de inpasbaarheid in de praktijk.

Voor de zorgprofessional van de toekomst is het werken in interdisciplinaire groepen een waardevolle toevoeging, want in hun werk zullen ze steeds meer met dit soort vormen van blended healthcare te maken krijgen.Voor studenten snijdt het mes aan twee kanten, stelt dr. Lottie Kuijt, hoofddocent bij De Haagse Hogeschool en een van de Living Lab leaders van het Medical Delta Living Lab Better In Better Out. “Niet alleen de uitkomsten van het project, ook het project zelf is interessant voor de deelnemende studenten. Zij ervaren hoe ze een technologische innovatie kunnen toepassen in hun dagelijkse werk als fysiotherapeut en verpleegkundige en zien wat daarvan de effecten zijn voor patiënten en zorgverleners. Ze werken in interdisciplinaire groepen aan de opdrachten. Voor de zorgprofessional van de toekomst is dat een waardevolle toevoeging, want in hun werk zullen ze steeds meer met dit soort vormen van blended healthcare te maken krijgen.”

Samen leren over succesvolle toepassing

Er wordt gemikt op deelname van maximaal vijftig patiënten met kanker van Haaglanden MC en mogelijk ook andere ziekenhuizen. Met hen en met B&B Healthcare wordt gezocht naar de meest optimale praktische implementatie van de oplossing. De oncologische fysiotherapeuten van B&B Healthcare zullen de deelnemers begeleiden en monitoren tijdens hun programma.

Voor Healthy Chronos biedt het project en de voucherregeling van het innovatieprogramma ZorgTech een uitgelezen kans om het eigen platform in een hele praktische setting te testen. Voor steeds meer mensen met kanker is prehabilitatie onderdeel van hun zorgpad. Dat is een positieve ontwikkeling. Wij willen mensen met kanker de mogelijkheid bieden om in hun eigen leefomgeving te prehabiliteren. Tegelijkertijd willen we een schaalbaar en betaalbaar model ontwikkelen. Zo verlagen we de drempel om prehabilitatie als standaardzorg aan te bieden voor grotere groepen mensen met kanker,” zegt Pieter Beynen, co-founder van Healthy Chronos.

Het project wordt onderdeel van de opleiding voor derde- en vierdejaars studenten Fysiotherapie en Verpleegkunde en startte in juni. De eerste resultaten worden in het eerste kwartaal van 2023 verwacht.

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.