Medical Delta Living Lab VIT for Life

Door de toenemende vraag komt ons zorgstelsel steeds verder onder druk te staan. Voorkomen is beter dan genezen. Niet gek dus dat er steeds meer aandacht komt voor preventie. Gezondheidsapps en innovaties die de gezondheid bevorderen, bereiken helaas lang niet iedereen. Medical Delta Living Lab VIT for Life richt zich op het gezond houden van mensen met een verhoogd risico op levensstijl-gerelateerde klachten.

Nog niet iedereen doet mee

Het Nederlandse zorgstelsel is erop ingericht dat iedereen zoveel als mogelijk gelijke zorg krijgt. De praktijk is weerbarstiger. Niet iedereen vindt de weg naar goede gezondheidszorg. Dat geldt ook voor preventieve innovaties die de gezondheid bevorderen. Ontoegankelijke of ingewikkelde technologie staan een brede toepassing in de weg. Het lukt huisartsen en fysiotherapeuten op dit moment bijvoorbeeld onvoldoende om vanuit de spreekkamer mensen met leefstijl-gerelateerde gezondheidsproblemen aan te zetten tot duurzame gedragsverandering. Zij vragen VIT for Life een alternatieve aanpak te ontwikkelen.

Gezondere bevolking, lagere zorgkosten

Medical Delta Living Lab VIT for Life richt zich op het ontwikkelen, evalueren en implementeren van duurzaam effectieve, gepersonaliseerde en contextafhankelijke sociale en technologische innovaties. Het lab zet in op het gebruiksvriendelijk maken van apps die gezonde voedingskeuzes en voldoende bewegen stimuleren, het inbedden daarvan in een breder interventie-aanbod, integratie in het dagelijks leven en scholing van gebruikers en zorgprofessionals. Eindgebruikers spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling en aanpassing van de apps.

Binnen Medical Delta Living Lab VIT for Life werken Hogeschool Rotterdam, De Haagse Hogeschool, Stichting WMO radar en Kinderfysiotherapie Regio Westland samen met patiënten en bedrijven. Het living lab werkt daarnaast op projectbasis samen met onderzoekers van academische kennisinstellingen.

Medical Delta Living Labs vormen een cruciale schakel in de zorginnovatieketen. Ze testen kansrijke technologische oplossingen voor de zorg van bedrijven en zorginstellingen in reële omgevingen met zorgprofessionals en patiënten. Praktijkvragen vormen de basis voor de publiek-private projecten die de living labs oppakken. Kenmerkend is de interdisciplinaire aanpak: gezondheidslectoren werken samen met technologielectoren van andere hogescholen. Zij doen hun onderzoek samen met eindgebruikers, zorginstellingen en bedrijven, waarmee de living labs een maatschappelijke en economische impact hebben op de regio. Ook slaan de living labs een brug naar de onderzoeken aan de academische kennisinstellingen van Medical Delta.

Living Lab Leader

Dr. Maarten Schmitt

Lector Bewegen naar Gezondheid

Hogeschool Rotterdam


Dr. Sanne de Vries

Professor Healthy Lifestyle in a Supporting Environment

Haagse Hogeschool

Contactpersoon

Marijke Will-Janssen Innovation Manager

marijke.will@medicaldelta.nl

+31 6 28824228

Consortium

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.