Help mee aan onderzoek voor een betere situatie voor mensen met darm- of borstkanker

Hoe fitter iemand begint aan een behandeling tegen kanker, hoe groter de kans op sneller herstel. Wetenschappers en zorgprofessionals zoeken daarom doorlopend naar manieren om de gezondheid en fitheid van mensen met kanker te verbeteren – voor, tijdens en na een behandeltraject. Binnen het Medical Delta Living Lab Better In Better Out werken onder andere het HMC, De Haagse Hogeschool en Hogeschool Rotterdam samen aan nieuwe oplossingen.

Dit kan niet zonder de input van mensen die nu behandeld worden tegen kanker of ervaring hebben met een behandeltraject tegen kanker.

Denkt u met ons mee?

Samen willen we zoeken naar manieren om iedereen die de diagnose darm- of borstkanker krijgt,  zo fit en gezond mogelijk het behandeltraject te laten ondergaan. Het doel is om meer mensen spoedig te laten herstellen en een goede kwaliteit van leven te bereiken, waar nodig met inzet van technologie.

Momenteel werken we aan drie projecten. U kunt deelnemen aan de projecten van uw keuze:

  • Beter begrip creëren voor de positie van mensen met darm- of borstkanker bij zorgprofessionals en onderzoekers.
  • Een goede thuissituatie bij thuiskomst na een behandeling in een ziekenhuis.
  • Samenwerken aan goede zorg voor mensen met darm- of borstkanker; succesvolle innovaties geïmplementeerd krijgen, zodat iedereen er toegang toe heeft.

We zoeken mensen die nu darm- of borstkanker hebben of recente ervaring hebben

U kunt ons helpen door uw ervaringen te delen. Dat kan door deel te nemen aan:

  • een interview van ongeveer 1,5 uur op een locatie die we in overleg bepalen (bij u thuis of elders of via beeldbellen). Eventuele reiskosten vergoeden wij en bovendien ontvangt u een cadeaubon per gesprek.
  • een enquête die u thuis per mail ontvangt en op eigen tijd in kan vullen. Hiervoor ontvangt u geen vergoeding.
  • de klankbordgroep. een paar keer per jaar gaan de leden van de klankbordgroep in gesprek met de onderzoekers over uitdagingen in kankerbehandeling en mogelijke oplossingen. Eventuele reiskosten vergoeden wij en bovendien ontvangt u een cadeaubon per gesprek.

Spreekt u geen of onvoldoende Nederlands of Engels? Dan proberen we een tolk uit te nodigen.

Ik deel mijn ervaringen met darmkanker en de behandeling om de situatie voor andere mensen met kanker te verbeteren. Bovendien vind ik de aandacht fijn om mijn verhaal te kunnen doen. -
Heleen Rutgers
Helpt u mee? Of heeft u vragen? Stuur dan een mail naar ikdoemee@tutanota.com of bel / sms Assia Kraan op 06 18 53 87 96 dan nemen wij contact met u op. In een persoonlijk kennismakingsgesprek lichten we ons werk graag toe en horen we graag welke manier van mee doen bij u past.

Onderzoekers van onder andere De Haagse Hogeschool, Hogeschool Rotterdam en Erasmus MC en arts-onderzoekers van HMC Antoniushove en het Universitair Kankercentrum Leiden-Den Haag werken voor dit onderzoek samen binnen het Medical Delta Living Lab Better In Better Out. Wetenschap, onderwijs en zorgpraktijk komen hier samen.

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.