Anderhalf jaar hbo-living labs Medical Delta: tijd voor een tussenbalans

woensdag 23 februari 2022

Tijdens een online bijeenkomst op 3 februari presenteerden de vier Medical Delta hbo-living labs hun eerste ervaringen en resultaten aan de directies van de bij Medical Delta aangesloten hogescholen. Doel van het programma, dat medio 2020 van start is gegaan, is de samenwerking tussen hogescholen en aanhaking bij Medical Delta te versterken.

Onder voorzitterschap van dr. Marleen Goumans keken de labs vooruit en bespraken zij gezamenlijke uitdagingen. De rol van de hogescholen binnen Medical Delta als onmisbare stap als versneller in de health & technology innovatieketen werd daarbij nogmaals onderstreept - als opleider van de zorgprofessionals van de toekomst maar ook in het opzetten en uitvoeren van praktijkgericht onderzoek.

‘Het gewoon doen’

In haar inleiding benadrukte Goumans dat living labs bij uitstek lerende systemen zijn waarin studenten, burgers, onderzoekers en bedrijfsleven ontwikkelen, onderzoeken, testen, leren en implementeren. De vraag is hoe technologie hierin het verschil kan maken. “Soms weten we hoe het kan ondersteunen, soms weten dat niet of weten we niet hoe we het moet gebruiken. In een living lab ga je dit in co-creatie onderzoeken en ontwerpen, met daarbij een integrale benadering. Voordeel van de hogescholen is dat zij het gewoon doen.”

Uitdagingen voor vervolg

Na bijna anderhalf jaar tekenen zich ook duidelijke uitdagingen af voor de toekomst, zoals het betrekken van verschillende partijen en het doorgeven van onderzoeksprojecten of ontwikkelingen aan elkaar voor meer rendement. Participatie van en samenwerking tussen studenten vanuit verschillende zorg- en technologie-opleidingen is daarbij van groot belang. Ook is het goed om te experimenteren en zich te realiseren dat het ook mag mislukken, want dit is inherent aan innovatie en living labs.

Medical Delta directeur David de Glint benadrukte tijdens de bijeenkomst dat de hbo’s een onmisbare, volgende stap vormen in de daadwerkelijke uitrol van prototype naar praktijk – waarmee ze ook zeer waardevol voor academische kennisinstellingen en UMC’s zijn. De eerste samenwerkingen op dit vlak zijn inmiddels een feit.

Het Medical Delta hbo-living labs programma loopt nog minimaal 2,5 jaar, waarbij de focus en de uitdaging vooral ligt op het opzetten en uitvoeren van onderzoeksprojecten, het doorontwikkelen van zorginnovaties en het verduurzamen en verbreden van de samenwerking.

Meer informatie over de labs is hier te vinden.
De bijeenkomst is hier terug te kijken.

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.