Eerste aanvragen innovatieprogramma ZorgTech binnen

donderdag 23 april 2020

Enkele weken na de officiële opening zijn de eerste dertien aanvragen bij het innovatieprogramma ZorgTech binnen. De aanvragen zijn afkomstig van consortia die testmogelijkheden zoeken voor hun zorginnovatie. Uiterlijk per 1 juni horen zij of hun aanvragen gehonoreerd zijn. Medical Delta is een van de partners achter dit innovatieprogramma, samen met InnovationQuarter, metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de provincie Zuid-Holland en TNO.

Ook diverse andere initiatieven hebben aangegeven een aanvraag in te willen dienen. Ten gevolge van COVID-19 is het met name voor zorginstellingen lastig om op korte termijn te kunnen meewerken. Het innovatieprogramma houdt er daarom vanaf de start nadrukkelijk rekening mee dat veel zorgorganisaties door het coronavirus momenteel andere prioriteiten hebben dan het oppakken van innovatieprojecten. Consortia die hierdoor vertraging oplopen, kunnen dit kenbaar maken aan het programmateam. Een deel van het beschikbare budget blijft beschikbaar om later in het jaar alsnog aan het innovatieprogramma deel te kunnen nemen.

Betreding zorgmarkt

Vanaf april zijn er vouchers beschikbaar voor projectconsortia die technologische oplossingen willen realiseren voor de gezondheidszorg, zoals producten en systemen voor diagnose, preventie, bewaking, behandeling of verlichting van ziekten. Met de vouchers kunnen de projectconsortia de haalbaarheid van hun zorginnovaties onderzoeken of hun oplossing testen in een praktijkomgeving; cruciale stappen om de zorgmarkt te kunnen betreden. Het innovatieprogramma ZorgTech wil kansrijke technologische oplossingen de weg naar de gezondheidszorg sneller laten vinden.

De vouchers kunnen aangevraagd worden door samenwerkingsverbanden bestaande uit tenminste een bedrijf, een zorgorganisatie en een field-, living- of innovatielab. Ook individuele partijen kunnen kenbaar maken interesse te hebben; het innovatieprogramma helpt hen waar mogelijk geschikte partners te vinden om een gezamenlijke aanvraag te kunnen indienen.

Diversiteit aan innovaties

Tussen de inzendingen zitten innovatieve oplossingen om zorg dichterbij mensen (thuis) te brengen, meer regie over de eigen gezondheid te krijgen en om zorgprofessionals te ondersteunen. Sommige consortia zoeken steun in experimentele ontwikkeling, andere zetten in op een haalbaarheidsonderzoek.

De technologieën waar de ingediende projectvoorstellen op inzetten, variëren van kunstmatige intelligentie tot robots of sensoriek. In die laatste categorie werd een oplossing ingediend die de status van de patiënt met zorgpersoneel wil delen, zodat zorgverleners hun aandacht kunnen schenken aan hen die het het hardst nodig hebben. Ook is er een toepassing met sensoren bedacht die juist de zelfzorg van diabetici makkelijker wil maken en daarmee direct inspeelt op de patiënt in plaats van de zorgverlener.

De projectconsortia die door zijn, wordt gevraagd 15 mei een online presentatie te geven. Op basis daarvan wordt bepaald welke consortia een voucher toegekend krijgen.

De vouchers zijn tot en met maart 2021 beschikbaar, of zolang er budget beschikbaar is. Meer informatie is hier te vinden.

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.