Groen licht voor tweede fase Vitale Delta

donderdag 2 december 2021

Regieorgaan SIA heeft de zogeheten SPRONG-subsidie voor het wetenschappelijke programma Vital Delta: Medical Delta’s journey towards vitality and health met vier jaar verlengd. De SPRONG-groepen Vitaliteit en Gezondheid zijn sinds februari 2018 aan de slag. De programmacommissie van SPRONG is enthousiast over de geboekte resultaten van de vier verschillende groepen, waaronder Vitale Delta.

De onderzoeksgroepen laten onder andere zien dat ze hun formatie hebben uitgebreid met promovendi en docent-onderzoekers. Ook is er een mooi aantal succesvolle subsidieaanvragen voor onderzoek gerealiseerd. Er is goed gebouwd aan sterke onderzoeksgroepen en de SPRONG-groepen laten potentie zien voor verdere groei en kwaliteit, aldus de commissie. Zij geeft daarom groen licht voor het voortzetten van de trajecten tot 2026.

SPRONG

SPRONG stimuleert de samenwerking tussen onderzoeksgroepen van verschillende hogescholen die de potentie hebben om binnen acht jaar uit te groeien tot krachtige SPRONG-groep. Een SPRONG-groep bestaat uit een samenwerking tussen (minimaal) twee hogescholen en praktijkpartners, zoals bedrijven uit de beroepspraktijk (bijvoorbeeld mkb), publieke instellingen en overheden. Krachtige SPRONG-groepen hebben een brede doorwerking naar de kwaliteit van het onderzoek van de betrokken hogescholen.

Vitale Delta is een consortium van vier hogescholen (Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Leiden, De Haagse Hogeschool en Hogeschool Inholland) en is een programma van Medical Delta. Het consortium zet zich samen met een groot aantal partners in voor vitaliteit en gezondheid (fysiek, mentaal en sociaal) van jong tot oud. Dit doet Vitale Delta in een door SIA gefinancierd achtjarig onderzoeksprogramma (2018-2026) samen met studenten, docenten, burgers, cliënten, zorgprofessionals en zorgwerkgevers. Het onderzoek levert resultaten en producten op die bijdragen aan het versterken van veerkracht en eigen regie en het creëren van een gezonde omgeving in de Deltaregio Leiden, Den Haag en Rotterdam.

Zie ook ‘Groen licht voor tweede fase Vitale Delta’ en SPRONG-groepen Vitaliteit en Gezondheid gaan door

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.