Healthy Society Event: volop inspiratie uitgewisseld op het gebied van maatschappelijk welzijn en sociale wetenschappen

maandag 13 juni 2022

Hoe kunnen sociale wetenschappers bijdragen aan een gezondere samenleving? Die vraag stond centraal op 9 juni 2022 tijdens het Healthy Society Event, een geslaagd startschot voor een bewustere en intensievere samenwerking tussen de vijf Leidse instituten van de Faculteit der Sociale Wetenschappen in het onderwijs en onderzoek op thema’s gerelateerd aan kwaliteit van leven in een gezonde samenleving. Meer dan honderd aanwezigen wisselden kennis uit over gezondheid, welzijn en maatschappelijke vraagstukken.

Voor het eerst in ruim twee jaar vond er weer een evenement plaats in de centrale hal van het Pieter de la Courtgebouw van de Universiteit Leiden: het Healthy Society Event, waar meer dan vijftig poster-, laptop- en andere presentaties werden gegeven vanuit alle hoeken de faculteit. Ook kwamen vertegenwoordigers van de vijf instituten aan het woord om uiteen te zetten hoe hun onderzoek en onderwijs kan bijdragen aan een gezonde samenleving.

Een wetenschappelijk kruispunt van welzijn, interdisciplinariteit en de stad Leiden

Het doel van het Healthy Society Event? Elkaar tegenkomen, leren kennen en inspireren, aldus decaan Paul Wouters, die iedereen enthousiast welkom heette. "Deze faculteit focust zich al decennia op gezondheid. Dat is dus niet nieuw; evenmin interdisciplinariteit of onze relatie tot de stad Leiden en de samenleving in het algemeen. Toch denken we dat de Healthy Society Taskforce een nieuwe synergie tot stand kan brengen tussen deze drie elementen en meer ontmoetingen tussen de mensen van deze faculteit kan faciliteren."

Paul Dirkse, tot volgende week Leidse wethouder van onder andere Kennis, Onderwijs en Gezondheid, was ook aanwezig en deelde zijn perspectief: "Welke impact kunnen wij realiseren voor Leidenaren? De burgers vragen: wat heb ik eraan? Wat is de maatschappelijke impact van deze 'Kennisstad', welke voordelen heeft dat voor mij? Het is een van mijn persoonlijke missies geweest als wethouder om wetenschap iets voor iedereen te maken."

Het Healthy Society Event heeft een nauwe connectie met het Healthy Society Center in oprichting, een samenwerking tussen de universiteit, de gemeente en diverse maatschappelijke partners. Medical Delta hoogleraar prof. dr. Andrea Evers, hoogleraar gezondheidspsychologie, is nauw betrokken bij dit interdisciplinaire samenwerkingsproject. "Met het Healthy Society Center streven we ernaar om alle verschillende onderzoeksprojecten die we doen op het gebied van kwaliteit van leven in een gezonde samenleving, met elkaar te verbinden op een interdisciplinaire manier en om de link tussen onderzoek en maatschappij te faciliteren," legde ze uit. Evers benadrukte hoe blij ze is met de vele presentaties die vandaag worden gegeven.

Toekomst vol samenwerking

Met de pitches vanuit elk instituut en een tjokvolle informatiemarkt met presentaties over lopend onderzoek en onderwijs toonden verschillende wetenschappers dat de Faculteit der Sociale Wetenschappen belangrijke bijdragen kan leveren aan een gezonde samenleving. Het evenement vormde het startschot om onderlinge samenwerking op dit thema te stimuleren en om te inspireren. Aan de geanimeerde gesprekken in de centrale hal te horen, zijn er reeds nieuwe interdisciplinaire samenwerkingsverbanden begonnen.

Lees hier het volledige verslag.

Beeld: Abel van de Sluis
Tekst: Emma Knapper

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.