Innovatieprogramma ZorgTech ontvangt € 250.000 extra vanuit MRDH

vrijdag 13 november 2020

Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) besloot afgelopen zomer € 1 miljoen uit te trekken om de regionale economie sterker uit de crisis te laten komen. Onlangs werd bekend dat een kwart daarvan naar het innovatieprogramma ZorgTech gaat.

Met deze extra bijdrage kunnen bedrijven en zorginstellingen subsidie krijgen om samen met gemeenten innovatieve, zorgtechnologische oplossingen te ontwikkelen die bijdragen aan een betere zorg. Belangrijk, juist nu het sociaal domein door corona nog meer onder druk is komen staan. ZorgTech is een gezamenlijk programma van MRDH, Medical Delta, TNO, de provincie Zuid-Holland en InnovationQuarter om innovatie in de gezondheidszorg te bevorderen. 

Corona vergroot belang zorginnovatie voor gemeenten

Vanuit het innovatieprogramma ZorgTech werden de knelpunten en de waarde van technologische innovatie in het sociaal domein eerder al benadrukt. Binnen het sociaal domein hebben gemeenten zowel financieel als inhoudelijk verantwoordelijkheden voor hun inwoners. Technologische innovatie blijft echter uit, terwijl de problemen door corona toenemen. Zo neemt eenzaamheid toe. Steeds meer mensen hebben overgewicht, waarmee het risico op een ernstig ziekteverloop toeneemt. Door thuiswerken en het sluiten van sociale instellingen, wordt de druk op jeugdzorg groter. Langer zelfstandig thuisblijven en zorg op afstand zijn nu belangrijke ontwikkelingen.

“De covid-19-crisis heeft flink wat kwetsbaarheden in het zorgsysteem blootgelegd, zo ook in het sociaal domein,” zegt Marjolein Steinebach van MRDH. “Hoe zorg je nu voor goede zorg als er geen fysiek contact mag zijn? En hoe zorg je ervoor dat er nog wel contact is met mensen die alleen zijn? Technologie kan hierbij uitkomst bieden en dat is waar het innovatieprogramma ZorgTech een wezenlijke bijdrage levert. Om die reden hebben we vanuit de MRDH besloten hier extra geld voor vrij te maken.”

Nieuwe voucherronder voor consortia met een gemeente

De extra financiering wordt in de vorm van vouchers aan consortia van bedrijven, zorgorganisaties en gemeenten toegekend. De huidige voorwaarden voor het aanvragen van een voucher zullen hiervoor iets worden aangepast.

Naar verwachting is er ruimte voor vijf vouchers. Aan het einde van het eerste kwartaal van 2021 start een nieuwe indieningsronde. De derde lichting ZorgTech-innovatieprojecten kan dan in mei aan de slag.

Tegelijkertijd is een werkgroep van ambtenaren gevormd van verschillende gemeentes. Zij onderzoeken hoe technologie beter ingezet kan worden voor de vraagstukken waar gemeenten mee te maken hebben. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar gezamenlijke inkoop en uitwisseling van leerpunten.

“We willen verkennen hoe technologie kan worden ingezet om inwoners beter te ondersteunen,” zegt Steinebach. “Daarnaast draagt een nieuwe voucherronde bij aan het innovatieve vermogen van gemeenten. Ten slotte helpt het om de marktkansen van innovatieve technologische bedrijven in Zuid-Holland te verwezenlijken en levert het dus een positieve bijdrage aan de economie.”

Lees hier meer

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.