Inspiratiesessie Healthy Society met delegatie van Rijk, provincie en gemeente

maandag 4 april 2022

Het realiseren van een Healthy Society stond op 30 maart in de warme belangstelling bij een werkbezoek van vooraanstaande beleidsmakers vanuit het Rijk, provincie en de Gemeente Leiden. Er werd onder meer gesproken over domeinoverstijgende samenwerking en verbinding tussen wetenschap en beleid om bij te dragen aan een gezondere samenleving.

 De delegatie bestond uit afgevaardigden van het ministerie van VWS met onder andere Secretaris-Generaal Marcelis Boereboom en afgevaardigden van de Gemeente Leiden, met onder andere burgemeester Henri Lenferink en wethouder Paul Dirkse. De Provincie Zuid-Holland werd vertegenwoordigd door Meindert Stolk, lid van de Gedeputeerde Staten. Daarnaast waren onder andere Paul Wouters, decaan van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden en David de Glint, managing director van Medical Delta aanwezig.

Interactieve kaart

De bezoekers werden bij gastheer TNO eerst in een witte jas gestoken voor een rondleiding door het lab. Prof. dr. Andrea Evers, Scientific Leader bij de Healthy Society Hub en Scientific Coordinator dr. Sandra van Dijk presenteerden een overzicht van de Healthy Society ambities die naadloos aansluiten bij de beleidsdoelen die het ministerie van VWS formuleerde. Om wetenschap en beleid te verbinden, bouwt de Healthy Society Hub bijvoorbeeld aan een interactieve kaart die gezondheidsinitiatieven samenbrengt met beschikbare kennis over wat er waar nodig is binnen de Provincie Zuid-Holland. Een van de kernboodschappen is dat een gezonde samenleving vraagt om innovatieve vormen van samenwerking, waarbij over de grenzen van disciplines en domeinen wordt heen gekeken en waarbij goed wordt geluisterd naar wat van waarde is voor burgers.

Voorbeelden van verbinden

Een specifiek voorbeeld is de samenwerking vanuit het Kenniscentrum Angst en Stress bij Jeugd waarbij wetenschappers van de Universiteit Leiden scholen ondersteunen in het terugdringen van stress onder middelbare scholieren. De domeinen onderwijs en zorg worden hierin verbonden. Daarnaast werd uitgelicht hoe het Kenniscentrum Psychologie en Economisch Gedrag van de Universiteit Leiden onderzoek doet naar de invloed van financiële stress op (ongezonde) keuzes. Hierin kan een brug worden geslagen tussen het sociale domein en de zorg. Wethouder Paul Dirkse liet zien hoe aandacht voor sport en bewegen nadrukkelijk op alle gebieden van beleid wordt geïntegreerd, bijvoorbeeld door het hanteren van normen over het percentage groen en mogelijkheden voor bewegen bij nieuwe bouwprojecten.

Een gezonde samenleving vraagt om innovatieve vormen van samenwerking, waarbij over de grenzen van disciplines en domeinen wordt heen gekeken en waarbij goed wordt geluisterd naar wat van waarde is voor burgers.Twee landelijke voorbeelden van domeinoverstijgende samenwerking werden genoemd om het starten en volhouden van een gezonde leefstijl te bevorderen. Binnen het BENEFIT for all project vanuit de Universiteit Leiden slaat een indrukwekkende consortium van publieke en private partijen de handen ineen om gezond leven aantrekkelijk en belonend te maken. Hanneke Molema van TNO presenteerde Lifestyle4health met een warm pleidooi voor leefstijlgeneeskunde als laatste voorbeeld van nationale samenwerking voor een gezonde samenleving.

VWS bevestigde dat de Healthy Society ambities erg goed aansloten bij de beleidsagenda. Daarbij wordt goed gekeken hoe er breder samengewerkt kan worden aan een gezonde samenleving over domeinen heen, en hoe wetenschappelijke kennis een prominentere rol zal krijgen in de beleidsagenda. Er bleek volop momentum voor het starten van baanbrekende samenwerkingen tussen wetenschap en maatschappelijke partners om gezondheid en welzijn te bevorderen en gezondheidsverschillen te verkleinen.

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.