Kennis uit hotelbranche ingezet bij onderzoek thuisherstel darmkankerpatiënten

maandag 13 december 2021

Een consortium dat vanuit Medical Delta Living Lab Better In Better Out onderzoek doet naar sneller en beter thuisherstel van darmkankerpatiënten na een operatie, heeft hiervoor een KIEM-subsidie van SIA toegekend gekregen. Bijzonder aan het onderzoek is dat Hotelschool The Hague betrokken is bij het project, dat ‘Een vijf-sterrenbeleving thuis’ als titel heeft.

Een ziekenhuisopname voor een operatie heeft grote impact op mensen met kanker. Ook als de ingreep medisch gezien goed is verlopen, leeft er bij patiënten vaak veel onzekerheid na ontslag uit het ziekenhuis. Dit komt door de complexiteit en veelheid aan behandelingen. Dit wordt extra versterkt als het ontslagproces niet optimaal verloopt en niet aansluit bij de behoeften van patiënten. Het kan leiden tot vertraagd herstel, onnodige heropnames in het ziekenhuis en stress en onzekerheid bij patiënten en hun naasten.

Zorgprofessionals weten soms onvoldoende wat mensen na een oncologische operatie nodig hebben om zich weer goed te voelen in hun eigen leefomgeving. Vaak weten zij ook niet goed (genoeg) hoe zij daar vanuit de eerste- en tweedelijns zorg gezamenlijk aan kunnen bijdragen. Daarnaast is vaak onbekend hoe zorgtechnologie zorgverleners en kankerpatiënten in hun leefomgeving kan ondersteunen.

Uitchecken

Het doel van het onderzoeksproject ‘Een vijf-sterrenbeleving thuis’ is om het herstel en welzijn van patiënten en hun naasten na een oncologische operatie te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door te onderzoeken hoe zorgprofessionals en mantelzorgers met technologie kunnen bijdragen aan een soepele overgang van ziekenhuis naar thuis. Daarbij wordt de kennis en kunde uit het hotelvak als uitgangspunt gebruikt voor de ontslagprocedure. In de hotelbranche is het uitchecken immers geperfectioneerd en draagt het bij aan de goede waardering van het hotelbezoek.

Het onderzoek is verdeeld in twee fasen:

Fase 1: Het ontslagproces wordt herzien, op basis van onderzoek naar de wensen en behoeften van kankerpatiënten en hun naasten en op basis van de ervaring van zorgprofessionals en de hospitality-branche.

Fase 2: Er wordt onderzocht op welke wijze technologische ontwikkelingen (zoals zelfmonitoring) kunnen bijdragen aan het herstel van kankerpatiënten in de eigen leefomgeving.

In het Medical Delta Living Lab Better In Better Out werken De Haagse Hogeschool, Hogeschool Rotterdam, Haaglanden Medisch Centrum en het Universitaire Kankercentrum Leiden-Den Haag samen. Voor dit specifieke onderzoeksproject wordt het  consortium versterkt door Hotelschool The Hague, Inn4Cure, B&B Healthcare en Erasmus MC.

Nieuwe inzichten uit hotelbranche

“Door de samenwerking tussen de hotelbranche en de zorgsector overstijgt dit onderzoek disciplines. Het zal ongetwijfeld nieuwe inzichten opleveren voor de zorg en versterkt het buiten de kaders denken, wat weer bijdraagt aan innovatiekracht,” zegt lector dr. Angelique Lombarts, werkzaam bij Hotelschool The Hague. “Tegelijkertijd laat het zowel toekomstige medewerkers in de zorg als in de hospitality-industrie kennismaken met een andere kant van ‘(ver)zorgen’ en het verbreedt beider oplossingenpalet.” Volgens lector en oncologisch chirurg dr. Joost van der Sijp, werkzaam bij De Haagse Hogeschool en Haaglanden Medisch Centrum, draagt dit ook bij aan het vergroten van de uitwisselbaarheid van personeel tussen de hotelsector en de zorg, waar al vóór de corona-epidemie grote personeelstekorten heersten.

Het onderzoeksproject is relevant voor het ziekenhuis omdat een beter ontslagproces leidt tot minder heropnames, minder onzekerheid bij patiënten die bijvoorbeeld vanuit huis bellen en meer tevreden patiënten. Voor de zorgprofessionals is het van belang dat er een goed netwerk van eerstelijnszorgprofessionals komt en dat de overdracht vanuit het ziekenhuis goed verloopt, zodat zij optimale zorg kunnen leveren. Het bedrijf Inn4Cure kan hiermee hun zelfmonitoring verder ontwikkelen op het gebied van leefstijl en welzijnsindicatoren. Maar bovenal is het voor de patiënt en zijn naasten relevant omdat het welzijn en herstel wordt bevorderd.

De onderzoeken starten begin volgend jaar; de eerste resultaten worden medio 2022 verwacht.

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.