Kick-off bijeenkomst Medical Delta Living Labs 3.0 in teken van co-creatie

donderdag 23 november 2023

Welke kansen liggen er voor bestaande en nieuwe Medical Delta Living Labs? In welke behoefte zouden zij moeten voorzien? Meer dan 30 lectoren van de vier bij Medical Delta aangesloten hogescholen kwamen deze week bijeen om dat te onderzoeken. De uitkomsten vormen de basis voor nieuwe samenwerkingsverbanden en living labs die nog nadrukkelijker aansluiten bij innovatie- en implementatiebehoeften.

Dr. Marleen Goumans, lector bij Hogeschool Rotterdam en directeur van het Kenniscentrum Zorginnovatie trapte af. Ze benadrukte de steeds grotere rol van hogescholen binnen Medical Delta. “We moeten nieuwe initiatieven toevoegen en bestaande krachtig doorzetten. En dat kan door nieuwe vakgroepen te betrekken en bijvoorbeeld te verbreden van zorg naar gezondheid.”

Transdisciplinair samenwerken

Deze verbreding zien we ook binnen Medical Delta, vulde managing director David de Glint aan. “Met onze nieuwe strategie gaan we van interdisciplinair naar transdisciplinair samenwerken en zoeken we nog nadrukkelijk de verbinding met de praktijk. ‘Doe met ons mee’ is de oproep die ik ook aan jullie doe. Daarmee geven we vorm en inhoud aan de nieuwe Medical Delta programmering en maken we nog meer impact.”

Marijke Will-Janssen, senior innovatiemanager bij Medical Delta, benadrukte nog eens hoe bijzonder het is dat vier hogescholen zo nauw samenwerken, niet alleen met elkaar maar ook met praktijkpartners, en de andere stakeholders in de quadruple helix. ”Gelijkwaardige samenwerking vanaf de start vormt de basis voor impactvolle oplossingen.”

In groepen werden de lectoren vervolgens aan het werk gezet. Rond praktijkvragen en maatschappelijke uitdagingen werden nieuwe samenwerkingen gevormd, met co-creatie als sleutel. De aanwezigen werden uitgedaagd om doelen te formuleren en te onderzoeken wat echt vernieuwend is en waarde toevoegt aan bestaande initiatieven. Het leverde mooie input op voor vervolgstappen.

Leren van wat goed gaat

“We kennen allemaal wel de voorbeelden van waar innovaties goed bedacht lijken maar uiteindelijk vastlopen in de implementatie,” concludeerde dr. ir. Helma Kaptein, lector Implementatie Zorgtechnologie bij Hogeschool Rotterdam. “Laten wij hier vooral kijken naar de voorbeelden waar het wél is gelukt, en juist ook daarvan leren.”

In de komende periode worden de plannen verder uitgewerkt, en de beoogde consortia gevormd, met als doel om in de tweede helft van 2024 te starten met nieuwe en vernieuwde Medical Delta Living Labs. 

Bekijk hier het overzicht van de huidige Medical Delta Living Labs.

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.