Marije Holstege nieuwe bijzonder lector Geriatrische revalidatie bij Inholland

vrijdag 30 september 2022

Dr. Marije Holstege is sinds september 2022 bijzonder lector Geriatrische revalidatie bij Inholland. Het lectoraat is ingesteld door zorgorganisatie Omring en maakt deel uit van het bestaande lectoraat Gezondheid en Welzijn van Kwetsbare Ouderen. Holstege is een van de living lab leaders van Medical Delta Living Lab Geriatric Rehabilitation@Home.

Door de groeiende groep ouderen en personeelskrapte neemt de druk op de zorg toe. Zo ook voor kwetsbare, vaak oudere patiënten die na een ziekenhuisopname revalideren. Hoe kunnen zij daarna zo optimaal en duurzaam mogelijk revalideren met behulp van innovatieve interventies? Holstege gaat zich toeleggen op dit vraagstuk.

“Dit lectoraat gaat heel veel nieuwe kansen bieden voor de doorontwikkeling van duurzame en innovatieve geriatrische revalidatie,” zegt Holstege. 

De groep ouderen met complexe zorgvragen in Nederland neemt toe. Hadden we in 2019 nog 3,4 miljoen 65-plussers, in 2040 zullen dat er 4,9 miljoen zijn. Deze groeiende groep ouderen heeft vroeg of laat zorg nodig en daar zit het volgende knelpunt, want in 2040 zal het potentieel werkende per 65-plusser halveren. Het is duidelijk dat er plannen nodig zijn om de zorg te optimaliseren met innovatieve interventies zodat de kwaliteit en toegankelijkheid niet in het geding komen.

Duurzame revalidatie

Ook de groep van zogeheten geriatrische revalidanten neemt toe. “Het gaat om kwetsbare mensen die bijvoorbeeld door een val of een beroerte in het ziekenhuis terechtkomen,” zegt Holstege. “Na de acute behandeling volgt wekenlange multidisciplinaire revalidatie, vaak op een daarvoor gespecialiseerde revalidatieafdeling. Doel is om revalidanten optimaal en duurzaam te herstellen om terug te keren naar de eigen leefomgeving waarbij ze persoonlijke doelen bereiken om bijvoorbeeld weer deel te nemen aan sociale activiteiten. Daarbij wil je heropname of terugval voorkomen. Maar op dit moment herstelt 33 procent niet tot het niveau van vóór de opname in het ziekenhuis.” 

 

In mijn werk heb ik mij altijd ingezet om kwaliteit en duurzaamheid van geriatrische revalidatie te optimaliseren door onderzoek in de praktijk te integreren. - Marije Holstege

 

Innovatieve methoden

Om de geriatrische revalidatie toekomstbestendig te maken, zijn innovatieve methoden nodig, stelt Holstege. “Denk bijvoorbeeld aan meer revalidatie vanuit huis. Uit promotieonderzoek, dat we met het nieuwe lectoraat ondersteunen, lijkt de conclusie getrokken te kunnen worden dat revalidatie vanuit huis even effectief en mogelijk kostenefficiënter is dan klinische revalidatie. Daar is dan wel wat voor nodig, zoals de inzet van beeldzorg en revalidatie-apps die op een blended manier geïntegreerd worden in de behandeling. Daarnaast is er veel te winnen door een betere samenwerking in de zorgketen: van ergo-, fysio- en oefentherapeuten tot de verpleging, wijk- en thuiszorg, medici en diëtisten.” 

Blik van studenten

De geriatrische revalidatie is een relatief jong expertisegebied. Veel innovaties moeten nog onderzocht worden op bruikbaarheid en toepasbaarheid. Holstege wil het onderwijs daarin nauw betrekken. “De studenten van nu krijgen daar in de nabije toekomst mee te maken. Zij zullen met de nieuwe technologie aan de slag gaan en samen met multidisciplinaire teams gaan werken. Hun frisse, vernieuwende blik gaat bij de ontwikkelingen helpen. Studenten kunnen meedoen met de onderzoeken die we uitvoeren en onze nieuwe kennis kan terugkomen in curricula en bijdragen aan de professionalisering van docenten.”

Het is essentieel om de samenwerking met de praktijk op te zoeken wanneer we werken, leren en onderzoeken vanuit maatschappelijke opgaven. Deze samenwerking tussen Omring en Inholland is daar een mooi voorbeeld van, met grote meerwaarde voor de toekomst. - Marije Deutekom, lid College van Bestuur

Omring en Hogeschool Inholland

Het bijzonder lectoraat van Holstege maakt deel uit van het lectoraat Gezondheid en Welzijn van Kwetsbare Ouderen en het Centre of Expertise Preventie in Zorg & Welzijn en kent een stevige koppeling tussen onderzoek, onderwijs en praktijk. Het is ingesteld door de Noord-Hollandse zorginstelling Omring, waar zij wetenschappelijk strategisch adviseur en hoofdonderzoeker is. Omring en Hogeschool Inholland werken al langer op diverse manieren samen. Medewerkers van Omring volgen post-hbo-opleidingen bij Inholland Academy, en studenten van Inholland doen projecten bij Omring. “We werken bovendien samen met andere onderwijs- en werkveldpartners in het Medical Delta Living Lab Geriatric Rehabilitation@Home, dat zich richt op de inzet van eHealth.” 

Stevige samenwerking 

Het lectoraat verstevigt de samenwerking tussen Hogeschool Inholland en Omring rond praktijkgericht onderzoek in de geriatrische revalidatie en breidt die verder uit. Zo komt er bijvoorbeeld via promotieonderzoek een structurele samenwerking op academische niveau, haken samenwerkingsverbanden zoals onder meer GRZPLUS, Smartneurolab, universitaire netwerken ouderenzorg, National eHealth Living Lab (NeLL) en het gezamenlijk practoraat zorgtechnologie van Vonk (ROC Kop van Noord-Holland) en Omring aan. “Ook binnen Inholland zie ik allerlei raakvlakken”, zegt Holstege. “Bijvoorbeeld met de lectoraten RoboticaKracht van Sport en Bewegen, en E-health. We maken verbinding met bacheloropleidingen zoals Verpleegkunde, Sportkunde en Social Work. Maar net zo goed met technische opleidingen gekoppeld aan de innovaties.” 

Deze samenwerking is uniek en geeft een extra stimulans om praktische wijsheid te combineren met onderzoek. Vanuit het perspectief van gezondheid en welzijn willen wij de Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) toekomstbestendig ontwikkelen. Vindingrijk en rekening houdend met complexe omstandigheden van een krappe arbeidsmarkt en beperkte financiële mogelijkheden. - Jolanda Buwalda, voorzitter Raad van Bestuur Omring

Kennisstromen op gang brengen

“Ik heb ontzettend veel zin in het bijzonder lectoraat," zegt Holstege. “In mijn werk heb ik mij altijd ingezet om kennisstromen op gang te brengen en onderzoek in de praktijk te integreren om zo de mogelijkheid te benutten de kwaliteit en duurzaamheid van geriatrische revalidatie verder te optimaliseren. Het lectoraat gaat heel veel nieuwe kansen bieden.”

Bron: Inholland

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.