Medical Delta hoogleraar Andrea Evers voorgedragen als lid WRR

dinsdag 4 juli 2023

De ministerraad stemde afgelopen vrijdag in met de voordracht van prof. dr. Andrea Evers voor benoeming door de koning tot raadslid van de WRR per 1 januari 2024. Evers is hoogleraar Gezondheidspsychologie en voorzitter van het Instituut voor Psychologie van de Universiteit Leiden. Daarnaast is zij verbonden aan de Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam als Medical Delta hoogleraar Healthy Society.

Raadsleden van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) zijn onafhankelijk en functioneren zonder last en ruggespraak. Bij de samenstelling van de raad wordt op individueel niveau gekeken naar wetenschappelijke kwalificaties, affiniteit met beleidsvraagstukken en bij voorkeur bestuurlijke dan wel politiek-bestuurlijke ervaring. Verder is ook de diversiteit in wetenschappelijke disciplines van belang.

Over de WRR

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) informeert en adviseert de regering en het parlement over grote maatschappelijke vraagstukken. Van kunstmatige intelligentie tot migratiediversiteit en van houdbare zorg tot de toekomst van werk. De adviezen van de WRR zijn wetenschappelijk onderbouwd en gericht op de lange termijn. De WRR werkt onafhankelijk, multidisciplinair en sectoroverstijgend. 

Lees hier meer.

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.