Medical Delta Scientific Leads onderdeel van miljoenentoekenning

dinsdag 3 september 2019

Drie Scientific Leads van Medical Delta ontvangen met hun onderzoeksgroep een miljoenenbijdrage uit het zogeheten ‘Zwaartekracht-programma’, zo blijkt uit een bekendmaking van de NWO. Zwaartekracht stimuleert onderzoek van consortia van toponderzoekers in Nederland. Het wil toponderzoekers in een vakgebied samenbrengen voor het uitvoeren van excellent, vernieuwend onderzoek.

Zwaartekracht wordt gefinancierd door het Ministerie van OCW. Met de bijdrage kunnen toponderzoekers gedurende een periode van tien jaar vernieuwende onderzoeks- en samenwerkingsactiviteiten ondernemen met een fundamenteel karakter.

Programma’s

Binnen het programma BRAINSCAPES: A Roadmap from Neurogenetics to Neurobiology is prof. dr. B. Lelieveldt (Universiteit Leiden / TU Delft en Medical Delta-hoogleraar) een van de mede-aanvragers naast hoofdaanvrager prof. dr. D. Posthuma (VU). Uit genetisch onderzoek is veel nieuwe informatie naar voren gekomen over de genen die betrokken zijn bij hersenaandoeningen. De volgende stap is om deze kennis toe te passen voor de ontwikkeling en verbetering van mechanistische ziektemodellen. Het programma BRAINSCAPES, dat 19,6 miljoen euro toegekend heeft gekregen, houdt zich hiermee bezig.

Medical Delta-hoogleraar prof. dr. T. Hankemeier (Universiteit Leiden en Scientific Lead bij de programma’s Medical Delta Institute of Fetal & Neonatal Care en METABODELTA: Metabolomics for clinical advances in the Medical Delta) heeft als een van de mede-aanvragers samen met hoofdaanvrager prof. dr. ir. R.C.H. Vermeulen (UU en UMCU) een toekenning van 17,4 miljoen euro gekregen voor het zogeheten ‘Exposome-NL project’. Hierin wordt onderzocht welke factoren van invloed zijn op de gezondheid en op het ontstaan van chronische ziekten.

Prof. dr. A. Evers (Universiteit Leiden en Scientific Lead bij het programma Medical Delta eHealth & selfmanagement for a healthy society) is samen met onder andere hoofdaanvrager prof. dr. A.T.M. Jansen (UM) betrokken bij het programma ‘New Science of Mental Disorders’, welke een toekenning van 19,3 miljoen euro kreeg. Binnen dit programma wordt onderzoek gedaan naar dynamische en complexe netwerken van op elkaar inwerkende symptomen, die ten grondslag liggen aan psychische aandoeningen.

Meer informatie over de toekenningen en de programma’s is hier te vinden.

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.