Medical Delta Institute of Fetal & Neonatal Care

In Nederland bevallen jaarlijks ongeveer 175.000 vrouwen. In de meeste gevallen zijn de zwangerschap en de bevalling ongecompliceerd en eindigen met een gezond kind en gelukkige ouders. Helaas sterven ongeveer 1.300 tot 1.400 kinderen in de periode rond de geboorte. De 100 dagen vóór de conceptie en 1.000 dagen daarna zijn fundamenteel voor de ontwikkeling van een kind en bepalen ook grotendeels hun toekomstige gezondheid.

De drie belangrijkste oorzaken van perinatale sterfte zijn voortijdige geboorte, aangeboren afwijkingen en foetale groeivertraging. Het Medical Delta Institute of Fetal and Neonatal Care is gericht op het voorkomen van morbiditeit (het ziektecijfer of percentage mensen dat lijdt aan een ziekte) en mortaliteit (de sterfte in een bepaalde periode) voor moeder en kind, veroorzaakt door complicaties tijdens de zwangerschap, geboorte of in de neonatale periode.

De focus in dit programma ligt op het aanzienlijk verminderen van de oorzaken van de drie belangrijkste complicaties bij zwangerschap en bevalling. In het MOMETA-programma (monitoring en metabolomics van gecompliceerde zwangerschappen en neonaten), één van de projecten binnen dit Medical Delta-instituut, worden innovatieve technieken ontwikkeld voor de monitoring van de moeder en de foetus. Dit leidt tot een gezonde en sterke start voor het kind.

Het programma is verdeeld in twee delen. Het eerste deel richt zich op de ontwikkeling van nieuwe technologische en medische oplossingen om de hartslag van de moeder en de foetus te monitoren.

Tegenwoordig wordt een zwangere vrouw alleen opgenomen in een ziekenhuis wanneer er al duidelijke signalen van ziekte aanwezig zijn. Dit is eigenlijk vaak te laat. De bewaking van de moeder en foetus gebeurt via een bekabeld systeem, dat de mobiliteit erg beperkt. In dit programma wordt een slim en draadloos controlesysteem ontwikkeld om de hartslag van moeder, foetus of neonaat continu te meten. Het systeem zal idealiter worden gecombineerd met een big data-analysesysteem en een geautomatiseerd waarschuwingssysteem om vroege tekenen van klinische verslechtering te detecteren.

Metabolische monitoring voor sepsis

Het tweede deel van het programma richt zich op het monitoren van pasgeborenen en vroege diagnose van neonatale sepsis (bloedvergiftiging) met behulp van metabolomics.

Op dit moment wordt sepsis in de neonatale periode vaak gediagnosticeerd als de pasgeborene al ernstig ziek is. De vroege diagnose van sepsis en vroege voorspelling van de behandelingsresultaten van sepsis zou zeer wenselijk zijn. In dit programma wordt daarom een bewakingsapparaat voor sepsis ontwikkeld dat zich richt op het ontdekken en valideren van metabole biomarkers voor de diagnose van sepsis en het voorspellen van het behandelresultaat.

De gegevens van deze twee delen van het programma worden gecombineerd in een big data-analyse ter ondersteuning van vroege voorspelling, besluitvorming en interventie om maternale, foetale en neonatale morbiditeit en mortaliteit te voorkomen.

Samenwerking

In het Medical Delta Institute of Fetal and Neonatal Care wordt een nauwe samenwerking tot stand gebracht tussen maternale foetale specialisten en neonatologen, ondersteund door technologische experts en ingenieurs van de TU Delft, het Erasmus MC, het LUMC en de Universiteit Leiden. Deze unieke samenwerking van clinici is een kracht in dit programma. Dit programma is gekoppeld aan de Medical Delta Living Lab Care Robotics.

scientific leaders

Prof. dr. Jenny Dankelman

BioMechanical Engineering

TU Delft / LUMC


Dr. Alex Eggink

Obstetrics and Gynaecology

Erasmus MC


Prof. dr. Monique Haak

Obstetrical Ultrasound and the Fetal Heart Program

LUMC


Prof. dr. Thomas Hankemeier

Analytical Biosciences

Leiden University

Contactpersoon

Marina Bakker MSc

marina.bakker@medicaldelta.nl

+31 6 53 91 32 77

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.