Negentien aanmeldingen voor voucherronde ZorgTech met thema gezond oud worden

vrijdag 1 april 2022

Projectconsortia konden tot 22 maart hun aanvraag indienen voor een voucher van innovatieprogramma ZorgTech. Zo’n voucher bestaat uit financiële en inhoudelijke support om innovaties binnen de zorgtechnologie een stap dichter bij de markt te brengen. De inzendingen van deze vijfde voucherronde moesten passen binnen het thema 'gezond oud worden'. Negentien samenwerkingsverbanden van zorgorganisaties, technologiebedrijven en field- en living labs zonden hun projectplannen in, die op dit moment worden beoordeeld.

Het innovatieprogramma ZorgTech wordt mogelijk gemaakt door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de provincie Zuid-Holland, TNO, InnovationQuarter en Medical Delta; de uitvoering is in handen van InnovationQuarter en Medical Delta.

Het is de tweede keer dat het ZorgTech-programma is gekoppeld aan een thema. "Een eerdere ronde bewees dat een afgebakend onderwerp het makkelijker maakt om organisaties, bedrijven en labs te verbinden," licht programmamanager Marieke Kodde toe. "Je hebt te maken met vergelijkbare spelers, met dezelfde doelgroep, en kunt daardoor beter inspelen op de vraag." Over de keuze voor gezond oud worden zegt ze: "We leven steeds langer. Dat is mooi, maar roept bij onze partners en stakeholders ook vragen op. Hoe doen we dat zo gezond mogelijk en hoe verlagen we de druk op de gezondheidszorg?"

Grote variëteit

In alle voorstellen ziet Kodde de onderwerpen 'eigen regie' en 'zelfredzaamheid' terug. "Bijna allemaal zijn ze gericht op het (terug)geven van regie over de gezondheid, en op de participatie van ouderen in de samenleving." Indirect zorgt dit voor het ontlasten van de zorgverleners en mantelzorgers. Dat kan op veel verschillende manieren, laten de aanmeldingen zien. "Ondanks de thema-afbakening is er een grote variëteit."

Zo zijn er oplossingen voor parkinsonpatiënten, voor slaapproblematiek en om een delirium vroegtijdig te herkennen. "Door de coronapandemie zijn er ook veel oplossingen voor online contact," vult Kodde aan. "In de thuiszorg ontstaat een hybride werkwijze met een combinatie van fysiek en digitaal contact. Beeldbellen biedt bijvoorbeeld uitkomst voor ouderen die nog thuis wonen, maar minder mobiel zijn."

Actieve rol zorgorganisaties

Partijen die al eerder deelnamen, mochten ook een aanvraag indienen. Daar maakten vier consortia gebruik van. Eén partij die voor een eerdere aanvraag geen voucher bemachtigde, meldde zich opnieuw aan met een aangescherpt plan. "Bij partijen die opnieuw meedoen, kijken we naar hun ontwikkeling. Als ze eerder de behoefte aan hun oplossing onderzochten, verwachten we dat ze zich nu richten op bijvoorbeeld de implementatie of verbreding van de toepassing," zegt Kodde. 

Het valt Kodde op dat deze ronde veel zorgorganisaties zelf een leidende en actieve rol innemen. "Voorheen waren vooral de technologiebedrijven in de lead, nu nemen meer zorgorganisaties zelf het initiatief om samenwerkingen aan te gaan." In totaal zijn er 25 zorgaanbieders bij de inzendingen betrokken en 21 technologiebedrijven. Het leuke aan de ondernemers vindt Kodde dat ze vaak intrinsiek gemotiveerd zijn om de zorg te verbeteren. "Ze zijn niet alleen economisch gedreven, wat tegelijkertijd een uitdaging vormt. Want hoe zorg je voor een gezond businessmodel? Steeds meer aanvragers willen dat economische aspect binnen het ZorgTech-programma ontwikkelen."

Spreekuren

Om de consortia op weg te helpen, konden ze tijdens de aanvraagperiode feedback vragen in een zogeheten spreekuur. "Daarin stellen we de projectaanvragen op scherp en toetsen de plannen aan de voorwaarden," concretiseert Kodde. "En we brengen relevante partijen met elkaar in contact om de consortia te versterken." De feedback kan ook zijn dat het idee onvoldoende aansluit bij de samenwerkingsconstructie. "Dat zeggen we eerlijk om de consortia onnodige tijd en inspanning te besparen. We verwijzen ook weleens door naar subsidieregelingen die beter passen."

Field- en livinglabs

In de vorige voucherrondes moest bij ieder consortium een field- of livinglab zijn aangesloten. Deze editie is dat niet meer verplicht, maar wel een pré. "De labs hebben veel kennis en ervaring in huis en zijn een verbinder tussen de vraag- en aanbodkant," zegt Kodde. "We zijn blij dat er deze ronde alsnog acht labs zijn aangehaakt."

Op dit moment worden de aanvragen beoordeeld door het interne projectteam en een aantal externe beoordelaars. Kodde: "Omdat we met sommige aanvragers al bekend zijn, is die blik van buitenaf dit jaar extra belangrijk."

Op 20 april wordt bekend welke consortia de vouchers bemachtigen.

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.