Nieuwe voucherronde innovatieprogramma ZorgTech geopend

dinsdag 14 december 2021

Innovatieprogramma ZorgTech opent een nieuwe voucherronde. De provincie Zuid-Holland stelde € 750.000,- beschikbaar om het innovatieprogramma ZorgTech vervolg te geven. Daarvan komt nu € 400.000,- vrij voor minimaal acht innovatieprojecten op het thema ‘gezond oud worden’. Technologiebedrijven en zorgorganisaties uit de regio kunnen samen tot 22 maart een aanvraag indienen.

Het innovatieprogramma ZorgTech wordt mogelijk gemaakt door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de provincie Zuid-Holland, TNO, InnovationQuarter en Medical Delta; de uitvoering is in handen van InnovationQuarter en Medical Delta.

Uiterlijk 22 maart kunnen projectconsortia subsidie aanvragen om zorginnovaties verder te ontwikkelen of te testen in een praktijkomgeving. Op de programmapagina staat alle informatie over het proces en de voorwaarden. Begin 2022 kunnen projectconsortia intekenen op een online spreekuur. Dit spreekuur is bedoeld om een idee, samenwerking of business case alvast te toetsen. Consortia die hier gebruik van maken, vergroten hun kansen op toekenning van een voucher.

Waarom deze regeling?

De zorg staat onder druk. We zijn met meer mensen en leven langer dan vroeger. Dat betekent een toename van zorgvragen die we als samenleving niet kunnen opvangen. Het is daarom belangrijk dat er innovatie plaatsvindt die mensen helpt om zo lang mogelijk fit, gezond en zelfstandig te blijven. Innovatie die het makkelijk maakt mee te blijven doen als je wat ouder bent, die mantelzorgen leuk maakt en naasten ontzorgt.

Wij geloven dat nieuwe technologieën kunnen bijdragen aan het oplossen van uitdagingen rond de gezondheid van ouderen. Denk aan de inzet van AI, Virtual Reality, robotica en online platforms om de kwaliteit van leven te verbeteren; die helpen zo gezond mogelijk te blijven; die vrijheid, zelfstandigheid en zelfredzaamheid bieden; en zorg dichterbij huis mogelijk maken. Het mooiste is als zo’n innovatie tegelijk bijdraagt aan meer plezier en verlichting van werklast van hulpverleners, zorgmedewerkers of mantelzorgers.

Samenwerking voor grootschalige toepassing

Om te zorgen dat een technologische innovatie daadwerkelijk op grote schaal wordt opgepakt, is het belangrijk dat technologiebedrijven bij de ontwikkeling al zoveel mogelijk samenwerken met gebruikers en bijvoorbeeld inkopers van zorg- en welzijnsinstellingen, verzekeraars en gemeenten. Deze regeling stimuleert die samenwerking en maakt het testen en toetsen in de praktijk toegankelijker. Niet de technologische innovatie, maar de grootschalige toepassing ervan staat in dit programma centraal.

“De vouchervoorwaarde voor samenwerking tussen techleverancier, zorgorganisatie en/of eindgebruikers zie ik als noodzakelijk,” zegt Pjer Vriens van de gemeente Rotterdam. “Door samen te werken wordt sneller duidelijk hoe een oplossing een plek kan vinden in de gezondheidszorg en wie en wat daarvoor nodig is.” 

Aansprekende voorbeelden

Mooie voorbeelden uit de regio van type innovaties waarnaar het innovatieprogramma zoekt, zijn Wolk, MomoMedical en Hello 24/7. Wolk is een heupairbag die helpt om heupfracturen te voorkomen bij ouderen die sneller vallen. Momo Medical ontwikkelde de BedSense. Deze innovatie geeft verzorgenden in de avond- en nachtdienst meer overzicht en inzicht in het slaapritme van hun cliënten, die hierdoor een betere nachtrust krijgen. Hello 24/7 is een initiatief voor families, vrienden en buren die de zorg dragen voor een (kwetsbare) dierbare. Het gaat om innovaties die al tot prototype of verder ontwikkeld zijn en die met ondersteuning vanuit het programma in nieuwe omgevingen getoetst en doorontwikkeld kunnen worden. Op de programmapagina van ZorgTech is een actueel overzicht te vinden van de vijftien projecten die in eerdere rondes al een voucher ontvingen.

Meerwaarde programma

De kracht van het programma zit niet alleen in de financiering, maar vooral ook in het verbinden aan de juiste partners en openen van deuren. Na eerdere rondes bleek dat werken vanuit een specifieke gezamenlijke uitdaging uit de zorg, meer oplevert dan enkel technologieontwikkeling stimuleren. Barrières zitten vaak in de cultuur en kennisborging. In aanloop naar deze ronde zijn dan ook diverse interviews en een stakeholdersessie gehouden waarbij ouderenzorgspecialisten, verzekeraars en zorgorganisaties hun visie deelden op uitdagingen en het belang van duurzame coalities.

“In de praktijk wordt veel verwacht van de zorgverlener in het toepassen en opschalen van technologische oplossingen. Voor ondernemers ligt er juist ook een belangrijk rol in de implementatie van hun oplossing op de werkvloer. Dit is iets wat in samenwerking tot stand moet komen,” zegt Samantha di Rocco van Careyn

Indienen is nu mogelijk via de programmapagina.

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.