Project Uitgelicht: Efficiëntere diabeteszorg dankzij MiGuide

vrijdag 6 november 2020

Naam: MiGuide
Doel: Diabetespatiënten zelf standaardmetingen laten verrichten 
Beoogd resultaat: Een gezondere levensstijl, grotere zelfstandigheid van de patiënt en onafhankelijkheid van de zorgverlener en daardoor minder druk op de zorg
Partners: MiGuide, Het Huisartsenteam en Medical Delta Living Lab NeLL
Status: Opschaling met ondersteuning van een ZorgTech voucher


Diabetespatiënten gaan zo’n vier keer per jaar naar de huisarts, maar de standaardmetingen bij zo’n controle kan de patiënt ook eenvoudig thuis uitvoeren. Met de app MiGuide kan een diabetespatiënt zelf meetgegevens bijhouden en op basis daarvan persoonlijke leefstijladviezen krijgen.

Voor een succesvolle integratie van de app bij huisartsenpraktijken en om meer onderzoek te doen naar de effecten op zowel de praktijk als de patiënt, vroeg MiGuide samen met Het Huisartsenteam en Medical Delta Living Lab NeLL succesvol een ZorgTech-voucher aan. ZorgTech is een gezamenlijk programma van Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), Medical Delta, TNO, de provincie Zuid-Holland en InnovationQuarter om innovatie in de gezondheidszorg te bevorderen. ZorgTech richt zich onder meer op support bij opschaling en implementatie van technologische zorgoplossingen.

"Dankzij MiGuide kunnen patiënten de controles beter voorbereiden en krijgen ze meer regie over hun eigen behandeling. Dit stimuleert een gezonde levensstijl en verlaagt de druk op de gezondheidszorg," zegt Jasper Schellingerhout van zorggroep Het Huisartsenteam die de app al gebruikt.

Meer dan een miljoen diabetespatiënten in Nederland

Diabetes is een groot en groeiend probleem. Op dit moment zijn er zo’n 1,1 miljoen Nederlanders met deze chronische ziekte en jaarlijks komen daar 70.000 patiënten bij. Als gevolg hiervan neemt de druk op de gezondheidszorg toe. Een gezondere levensstijl, grotere zelfstandigheid van de patiënt en onafhankelijkheid van de zorgverlener kan die druk aanzienlijk verminderen. "Ons streven is dat patiënten op lange termijn 25% minder beroep hoeven te doen op de huisarts," zegt Arjen Huizinga, directeur van MiGuide. "Op die manier kunnen we de zorgkosten verlagen met minimaal € 500,- per patiënt per jaar."

Zorg op basis van data

Om dat te bereiken wil MiGuide invulling geven aan leefstijlcoaching vanuit de huisartsenpraktijk. Huizinga: "Het valt huisartsen niet altijd mee om iemand te overtuigen van een bepaald advies, om te controleren of de patiënt zich aan het advies houdt en om daadwerkelijk gedragsverandering in te zetten. Terwijl juist die levensstijl essentieel is om op lange termijn complicaties, medicijngebruik en ziekenhuisopnames te verminderen."

De app maakt hiervoor gebruik van data uit het huisartsensysteem, wearables (zoals horloges, stappentellers en glucosemeters) en door de patiënt zelf ingevoerde gegevens (zoals gewicht en een voedingsdagboek). Op basis daarvan geeft MiGuide, onder regie van de huisarts, persoonlijk leefstijladvies op het gebied van voeding en beweging.

Continuüm tussen thuis en praktijk

Een van de aandachtsgebieden van huisartsen is de zorg voor mensen met een chronische ziekte, zoals diabetes. Zorggroep Het Huisartsenteam uit West-Brabant bestaat uit 21 huisartsenpraktijken en werkt sinds kort met MiGuide. De organisatie maakt al enkele jaren gebruik van een digitaal patiëntportaal met een app. Dit geeft patiënten de mogelijkheid om onder meer een afspraak te maken, hun dossier in te zien, herhaalrecepten te bestellen en vragen te stellen via een e-Consult.

Als koplopers in digitalisering is de organisatie erin geslaagd om een groot deel van de patiënten hiervan gebruik te laten maken. In de praktijk van Schellingerhout, Het Huisartsenteam De Keen, gaat het om meer dan de helft van de 12.500 patiënten. "De laatste jaren zijn we de functionaliteiten steeds verder aan het uitbreiden. Zorgverzekeraar CZ helpt ons daarbij, onder meer door veel nieuwe digitale tools voor te stellen, waaronder dus MiGuide. Naar ons idee heeft MiGuide de potentie om een continuüm te creëren tussen de controles op de praktijk en het dagelijks leven van de patiënt. Normaal gesproken komen patiënten vier keer per jaar op controle. Nu houden zij zelf de meetgegevens bij, zoals gewicht en bloeddruk, waardoor de consulten meer maatwerk worden. Voor de praktijk betekent dat minder controles, waardoor de tijd die huisartsen nu kwijt zijn aan de standaardhandelingen effectiever besteed kan worden."

Er is duidelijk animo voor de app, merkt Schellingerhout. "Al in de eerste week dat we MiGuide gebruikten, kregen we veel aanmeldingen en positieve respons van patiënten. Het helpt dat de meesten inmiddels al vertrouwd zijn met de digitale mogelijkheden van onder meer het patiëntportaal. We zien ook dat mensen het waarderen om zelf meer overzicht en regie te hebben over hun behandeltraject. Dat creëert vertrouwen en bevordert het doel wat wij nastreven: meer persoonsgerichte zorg."

Integratie en opschaling dankzij ZorgTech

Schellingerhout benadrukt dat voor een succesvolle integratie wel eerst de zorgbestuurders en zorgverzekeraars overtuigd moeten zijn van het belang van de app. "Voor ieder type consult vult de huisarts een code in waarmee de zorgverzekeraar de betaling regelt. Voor e-health bestaat zo’n code nog niet, en er is een lang traject nodig om daar verandering in te brengen. Het ontbreken daarvan vormt een mogelijke bedreiging voor technologische zorginnovaties als MiGuide."

Juist daarom kwamen Huizinga en zijn collega’s precies op het goede moment in contact met ZorgTech. Bij ZorgTech-projecten is naast een bedrijf en een zorginstelling namelijk ook een fieldlab betrokken, in dit geval Medical Delta Living Lab NeLL. Huizinga: "Met de usecases in het NeLL kunnen we de effecten van de app aantonen en daarmee andere praktijken laten zien hoeveel waarde MiGuide toevoegt aan hun zorgverlening."

Die inhoudelijke en onderzoekgerichte ondersteuning maakt ZorgTech zo bijzonder, vindt Huizinga. "Het is een van de weinige trajecten in Nederland die helpt bij implementatie en opschaling van innovaties op het gebied van zorgdigitalisering." Schellingerhout vult aan: "ZorgTech levert niet alleen projectondersteuning bij de opbouw en integratie, in dit geval de integratie van MiGuide met onze app en het patiëntportaal, maar blijft ook daarna betrokken voor advies bij opschaling, zodat de techniek niet alleen versneld en succesvol wordt geïntegreerd, maar ook een blijvende plek krijgt in de gezondheidszorg. En dat is zeker voor MiGuide waardevol. Want we geloven erin dat de app bijdraagt aan doelgerichtere consulten, meer patiëntgerichte zorg en tijdwinst voor de praktijk. En dat zorgt samen voor kwalitatief betere gezondheidszorg, lagere kosten en een beter leven voor diabetespatiënten."

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.