Robbert Gobbens benoemd tot bijzonder hoogleraar Professionalisering van de verpleging en verzorging in de ouderenzorg

donderdag 15 september 2022

Tilburg University heeft dr. Robbert Gobbens benoemd als bijzonder hoogleraar Professionalisering van de verpleging en verzorging in de ouderenzorg. Gobbens is ook lector Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen bij Hogeschool Inholland en Zonnehuisgroep Amstelland en is een van de Living Lab Leaders van Medical Delta Living Lab Geriatric Rehabilitation@Home.

De leerstoel heeft de ambitie om de professionalisering van verpleegkundigen en verzorgenden in de ouderenzorg een krachtige impuls te geven op het gebied van toewijding, vakbekwaamheid en lerend-, onderzoekend- en samenwerkend vermogen. Deze bijzondere leerstoel is een samenwerking tussen Hogeschool Inholland, Zonnehuisgroep Amstelland en Tranzo, departement van Tilburg School of Social and Behavioral Sciences.

Ouderenzorg complex

Naar verwachting is in 2050 een derde van de Nederlanders 60 jaar of ouder. Naarmate mensen ouder worden, neemt hun veerkracht af en hun kwetsbaarheid toe en daarmee ook de zorgvraag. Ouderenzorg is complex omdat veel ouderen beperkingen ervaren in meerdere levensdomeinen. Ook is vaak sprake van meerdere chronische ziekten tegelijkertijd. Vergroten van de professionaliteit in verpleging en verzorging van ouderen vraagt daarom een continu leren en verbeteren. Dit is niet alleen van belang voor het verbeteren van de zorg, maar ook voor het vergroten van de kwaliteit van werken in de ouderenzorg, met het oog op de groeiende personeelstekorten.

De bijzondere leerstoel draagt hieraan bij door het enerzijds verkrijgen van inzicht in hoe de professionalisering van de verpleging en verzorging in de ouderenzorg verder kan worden ontwikkeld ter verbetering van de kwaliteit van leven van ouderen. Anderzijds wordt onderzocht welke kansen en mogelijkheden er zijn voor verzorgenden, verpleegkundigen en zorgorganisaties om het werk nu en in de toekomst aantrekkelijk en toegankelijk te houden. De focus ligt op de thuiszorg en het verpleeghuis. Uitgangspunten van de leerstoel zijn mensgerichte (ouderen)zorg en kennisontwikkeling door middel van co-creatie met de praktijk van ouderenzorg en de praktijk van onderwijs voor verpleegkundigen en verzorgenden.

Praktijkgericht en academisch onderzoek

“Met deze leerstoel zetten we de gecombineerde kracht van praktijkgericht en academisch onderzoek in om bij te dragen om de wereld waarin we leven duurzamer en veerkrachtiger te maken,” zegt Marije Deutekom, lid van het College van Bestuur van Hogeschool Inholland. “We kijken uit naar de samenwerking en wensen Robbert veel succes.”

Thijs Houtappels, bestuurder van Zonnehuisgroep Amstelland: "Er komt veel op de ouderenzorg af en wij staan voor grote uitdagingen. De Zonnehuisgroep zal zich blijven ontwikkelen, in lijn met wat deze veranderingen van ons vragen. Dat doen we al meer dan 100 jaar! Altijd met elkaar, in samenspraak met en lerend van onze professionals. De leerstoel past daar bij."

Robbert Gobbens (1963) volgde van 1981 tot 1985 hbo-Verpleegkunde in Eindhoven en daarna de deeltijdopleiding gezondheidswetenschappen. Hij volgende daarna de eerstegraads lerarenopleiding en promoveerde in 2010 aan Tilburg University op het onderwerp Frail elderly. Towards an integral approach. Robbert werkte jarenlang als wijkverpleegkundige en later als hbo docent aan de Academie voor Gezondheidszorg aan Avans Hogeschool en coördinator van de Master of Advanced Nursing Practice aan Hogeschool Rotterdam.  Vanaf 2015 is hij als (associate) lector verbonden aan Hogeschool Inholland en Zonnehuisgroep Amstelland. Zijn lectoraat Gezondheid & Welzijn van Kwetsbare Ouderen hoort bij het kenniscentrum Gezondheid & Zelfmanagement en valt onder de onderzoeksagenda van het domein Gezondheid, Sport en Welzijn. Geïnitieerd door Zonnehuisgroep Amstelland, doet Gobbens praktijkgericht onderzoek naar het leren en verbeteren door professionals met als doel kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen te verbeteren. Robbert maakt deel uit van het Centre of Expertise Preventie in Zorg & Welzijn. Sinds 2019 werkt hij ook als gastprofessor aan de Universiteit van Antwerpen.

Lees hier het originele bericht van Tilburg University.

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.