Startschot Zuid-Hollandse Impact Alliantie

donderdag 30 november 2023

De Provincie Zuid-Holland, Economic Board Zuid-Holland, Innovation Quarter, de LDE-universiteiten, Medical Delta en de interne ZHIA: Zuid-Hollandse Impact Alliantie-community kwamen deze week bij elkaar op De Haagse Hogeschool om het startschot te geven voor ZHIA (Zuid-Hollandse Impact Alliantie).

ZHIA is een nieuwe samenwerking tussen de Zuid-Hollandse Hogescholen op het gebied van onderwijs en onderzoek. De hogescholen gaan samenwerken op de thema’s Gezondheid, Zorg en Welzijn, Duurzaamheid en AI. Het praktijkgerichte onderzoek moet bijdragen aan oplossingen die direct bruikbaar zijn en impact hebben binnen de regio en daarbuiten.

Bestuurslid van De Haagse Hogeschool, voorzitter van ZHIA en lid van de Raad van Toezicht van Medical Delta dr. Elisabeth Minnemann trapte het event af met een metafoor: “Eerst waren we verloofd, maar vanaf vandaag zijn we getrouwd.”

De vier Zuid-Hollandse onderwijs- en kennisinstellingen voelen zich verantwoordelijk voor het bedenken van innovatieve praktische oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen die de Nederlandse samenleving op zich af ziet komen. Als nieuwe alliantie pakken ze vanaf nu samen de handschoen op om op diverse thema’s hun bijdrage te leveren. Dat doen ze in samenwerking met de provincie Zuid-Holland, de Zuid-Hollandse gemeenten, het bedrijfsleven en maatschappelijke partners.

“Dankzij goede onderlinge banden en onze ligging binnen de dichtbevolkte metropoolregio, kunnen wij een sleutelrol spelen in de aanpak van de grote uitdagingen. Met onderzoek door lectoren, studenten en onze afgestudeerden dragen we bij aan economische en sociale ontwikkelingen in de regio,” aldus Minnemann

Groeiagenda provincie

De provincie Zuid-Holland, de Zuid-Hollandse gemeenten, het bedrijfsleven, maatschappelijke partners en de onderwijs- en kennisinstellingen hebben de afgelopen twee jaar een gezamenlijke visie ontwikkeld op de economische en sociale ontwikkeling van de regio. In deze Groeiagenda Zuid-Holland zijn maatschappelijke vraagstukken leidend. Die agenda geeft richting aan de inspanningen van ZHIA binnen het totale kennisecosysteem.

Vitale Delta

ZHIA is enige tijd geleden gestart met de samenwerking en is ondertussen uitgegroeid tot een sterk verband van vier hogescholen die gezamenlijk 110.000 studenten, 175 lectoren, 780 docentonderzoekers, 126 PhD’s en 620 onderzoeksprojecten vertegenwoordigen.

Medical Delta lector, lector Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving en directeur van Kenniscentrum Health Innovation dr. Sanne de Vries gaf samen met kwaliteitsverpleegkundige Corine van Ruijven-van de Worp van Pieter van Foreest een presentatie vanuit Vitale Delta. Vitale Delta is een succesvol voorbeeld van transdisciplinaire samenwerking tussen de vier ZHIA-hogescholen. Met financiering van Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en als wetenschappelijk programma van Medical Delta zet dit consortium zich samen met een groot aantal partners in voor vitaliteit en gezondheid (fysiek, mentaal en sociaal) van jong tot oud in de regio. De komende jaren wordt de samenwerking op dit thema versterkt en verduurzaamd door nog sterker aan te sluiten bij regionale en landelijke agenda’s.

Meer informatie is te vinden op de website van ZHIA

Lees ook het uitgebreide nieuwsbericht van Hogeschool Rotterdam

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.