Veel belangstelling voor tweede ronde voucheraanvragen ZorgTech

vrijdag 2 oktober 2020

In de tweede aanvraagronde van het innovatieprogramma ZorgTech zijn 21 voucheraanvragen binnengekomen. Zorgorganisaties, technologiebedrijven en labs konden als consortium hun project indienen voor de verdere ontwikkeling van een technologische oplossing voor de gezondheidszorg.

Medical Delta is een van de partners achter dit innovatieprogramma, samen met InnovationQuarter, metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de provincie Zuid-Holland en TNO. De uitvoering is in handen van InnovationQuarter en Medical Delta. Op dit moment wordt bepaald welk van de consortia een voucher krijgen. Een voucher omvat een financiële bijdrage, begeleiding en publiciteit. Hiermee kunnen de consortia de haalbaarheid van hun zorginnovatie onderzoeken of deze testen in de praktijk.

Grote verscheidenheid aan oplossingen

De projectaanvragen variëren van hoog specialistische oplossingen voor de derde- en tweedelijnszorg tot platformtechnologie. Toegepaste technologieën zijn onder andere robotica, virtual reality, artificial intelligence, sensoring en datatechnologie. De betrokken zorgorganisaties variëren van specialistische ziekenhuiszorg tot kinderdiëtisten en mantelzorg. Oplossingen zijn er bijvoorbeeld voor astma en mond-keelkanker, maar ook het bestrijden van eenzaamheid.

Dat de consortia verplicht bestaan uit verschillende partners, vergoot de kans op een succesvolle implementatie van de oplossingen. De meerwaarde van het programma zit daarom niet alleen in de consortia die vouchers krijgen: het aanvraagproces zorgt ervoor dat verschillende partijen samenwerking zijn gaan zoeken.

Verbinden en versterken van ecosysteem

Nu de twee aanvraagmomenten voor vouchers zijn verlopen, wordt de komende maanden ingezet op het verbinden van partijen op specifieke thema’s, bijvoorbeeld rond een bepaald ziektebeeld. Daarnaast staan de lopende projecten en de leerervaringen die daaruit te halen zijn centraal. Ook vindt onderzoek plaats naar het health & technology ecosysteem in Zuid-Holland en het versterken daarvan. Daarnaast wordt er samen met gemeenten gewerkt aan het toepassen van technologische oplossingen voor uitdagingen in de publieke gezondheid en het sociaal domein.

Het streven is om in de loop van 2021 een volgende fase in te brengen waarbij opnieuw vouchers beschikbaar komen.

Lees hier een uitgebreider artikel over de voucheraanvragen.

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.