‘Verbinding’ rode draad tijdens Medical Delta Conference 2023

woensdag 15 november 2023

‘Connections’ was het hoofdthema van de Medical Delta Conference 2023. Verbindingen tussen wetenschappelijke disciplines, verbinding tussen wetenschap en praktijk én verbinding tussen innovatie en implementatie. Mét input van zorgprofessionals en gebruikers.

Met een nieuwe missie en visie zet het samenwerkingsverband Medical Delta in op transdisciplinaire samenwerking. Het vormde ook de leidraad voor het middagprogramma en de interactieve innovatiemarkt, waar ruim 30 exposanten de bezoekers lieten zien en vooral ervaren hoe hun innovaties aansluiten op praktijkbehoeften.

‘Wicked problems’

De ruim 500 bezoekers werden meegenomen in de ‘wicked problems’ waar zorgprofessionals dagelijks mee te maken krijgen. De nieuw benoemde Medical Delta lectoren dr. Sanne de Vries (De Haagse Hogelschool, LUMC) en dr. AnneLoes van Staa (Hogeschool Rotterdam, ESHPM / Erasmus Universiteit Rotterdam) gaven samen met hoogleraar huisartsgeneeskunde (en huisarts) prof. dr. Mattijs Numans (LUMC) hun beschouwing op deze problemen en hoe vanuit verschillende invalshoeken sámen met professionals en burgers gezocht kan worden naar nieuwe benaderingen, met de uitdrukkelijke oproep aan de aanwezigen om elkaar op te zoeken en het samen te doen.

Ook bestuurlijk werd deze visie ondersteund. Bestuurders Annetje Ottow, Ed Brinksma, Elisabeth Minnemann en Richard Goossens gaven vanuit de gezamenlijke hogescholen en Zuid-Hollandse universiteiten Medical Delta de opdracht mee (nieuwe) verbindingen te maken in het Zuid-Hollandse health & technology ecosysteem - ook met het mbo, zorgorganisaties, maatschappelijke partners en overheden en (eind)gebruikers.

‘Kunnenschap’ als verbinding tussen straatkennis en wetenschap

Keynote speaker Shurdon Faneyte van de BMX Fietsclub drukte de aanwezigen op het hart om ‘kunnenschap’ een belangrijker onderdeel te laten zijn voor oplossingen voor de gezondheidszorg en zo verbinding te leggen tussen wetenschap en maatschappelijk impact.

De middag werd afgesloten met de benoeming van negen nieuwe Medical Delta hoogleraren en voor het eerst ook twee Medical Delta lectoren, om op die manier het belang van de verbondenheid tussen universiteiten en hogescholen binnen het Zuid-Hollandse samenwerkingsverband te onderstrepen.

 

Vervolgstappen nieuwe Medical Delta programmering

Met de nieuwe missie en visie zet Medical Delta ook in op een nieuwe programmering. In het eerste kwartaal van 2024 vindt hiervoor de eerste serie consortiummeetings plaats. Hou voor updates en data deze site in de gaten.

De Medical Delta Conference 2023 werd mede mogelijk gemaakt door de Provincie Zuid-Holland en de Gemeente Rotterdam.

Foto's: Frank de Roo

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.