Vier nieuwe ZorgTech innovatieprojecten van start

maandag 26 oktober 2020

Vier projectconsortia starten per 1 november met een haalbaarheidsonderzoek of met de ontwikkeling van een proof of concept van hun product. De vier projecten werden geselecteerd uit maar liefst 21 aanvragen voor de tweede voucherronde van het Zuid-Hollandse innovatieprogramma ZorgTech.

Medical Delta is een van de partners achter dit innovatieprogramma, samen met InnovationQuarter, metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de provincie Zuid-Holland en TNO. De projectconsortia met een voucher ontvangen een financiële bijdrage, projectbegeleiding en hulp bij promotie. Alleen projectconsortia bestaande uit minimaal een technologieaanbieder, een zorgorganisatie en een lab kunnen een aanvraag indienen. Het programma hoopt zo een brede implementatie en kennisdeling van de innovatieve oplossingen te bevorderen.

Patiënten (thuis) meer in control door technologie

De nieuwe toegekende vouchers zijn voor oplossingen die patiënten meer regie geven op hun eigen gezondheid en behandelingen verplaatsen van zorg- naar de thuissituatie.

Zo werkt Cue2Walk aan een wearable die Parkinsonpatiënten in staat stelt om blokkadesymptonen tijdens het lopen bij henzelf te herkennen. De patiënt kan hier ongevallen mee voorkomen en vergoot zijn zelfredzaamheid. De haalbaarheid van de wearable wordt getest in het Basalt Revalidatie SmartLab. De link met de praktijk wordt gelegd door Basalt Revalidatie, Fysiotherapeutisch Instituut Duinoord, Fysiototaal en De Zorgpraktijk.

De oplossing van Sensible, ‘idi’ genaamd, is gericht op diabetespatiënten. idi is een sensor met micronaalden op pleisterformaat. Deze maakt het voor iemand met diabetes mogelijk om zijn glucosespiegel beter te beheersen. Bestaande oplossingen zijn duur, oncomfortabel en gesloten. idi wisselt via de cloud eenvoudig data uit met leefstijlcoachingsapplicaties. Onderzoek onder gebruikers en zorgverleners vanuit het Reinier de Graaf Gasthuis wordt gedaan in samenwerking met DEHA - Delft eHealth Academie.

De SenseGlove is een handschoen die het mogelijk maakt om bewegingen te meten gekoppeld aan een Virtual Reality (VR)-toepassing van CleVR. Dit moet ervoor zorgen dat revalidatiepatiënten zelfstandiger kunnen oefenen en meer inzicht krijgen in hun progressie. Zij kunnen op deze manier in een groep tegelijk behandeling en betere therapie krijgen. Daarnaast onderzoekt het consortium hoe zij dit product in de toekomst thuis kunnen aanbieden. Deze oplossing zal het complete traditionele zorgpad doen verschuiven en heeft dus ook effect op zorgverzekeraars. Samen met Rijndam Revalidatie ontwikkelen de techbedrijven een minimal viable product in het Medical Delta Living Lab Rehabilitation Technology.

Minder druk op zorgprofessionals

Een andere oplossing die bijdraagt aan het verlagen van de druk op zorgprofessionals is van Praxa Sense. De ‘Afi’, een product dat bestaat uit meerdere sensoren, Artificial Intelligence (AI)-algoritmes en een patiëntsupportsysteem, is een klein apparaatje op de borst voor patiënten met hartritmestoornissen. De arts krijgt de door AI-geanalyseerde data binnen en kan makkelijker afwijkingen ontdekken, vroegtijdig ingrijpen en dure operaties en behandelingen voorkomen.

De validatie van Afi wordt gedaan in het Reinier de Graaf Innovatiecentrum met specialisten van het Reinier de Graaf Gasthuis en specialsten van het Erasmus MC die ook betrokken zijn bij Medical Delta Cardiac Arrhythmia Lab.

Pareltjes tussen afgevallen voucheraanvragen

Omdat de kwaliteit van de ingediende oplossingen zeer hoog lag, werd gekozen voor die projecten met de meeste impact en toepassingen voor de praktijk. Parkinson- en diabetespatiënten zijn grote groepen in Nederland. Ook het verdienmodel, schaalbaarheid en vertrouwen in het product werden meegenomen in de eindselectie.

Het innovatieprogramma gaat op zoek naar mogelijkheden om de afgevallen aanvragen toch te ondersteunen. Zo vielen enkele projectideeën buiten de boot, maar die van enorme waarde kunnen zijn op een kleine groep met een bepaalde ziekte. Partijen met interesse in de afgevallen projectaanvragen, kunnen contact opnemen met het programmamanagement. Een overzicht met de titels en beoogde samenwerkingspartners achter de consortia is hier te vinden.

ZorgTech is een gezamenlijk programma van MRDH, InnovationQuarter, Medical Delta, TNO en de provincie Zuid-Holland om innovatie in de gezondheidszorg te bevorderen door toepassing van technologie. Een actueel overzicht van alle gestarte innovatieprojecten inclusief beschrijvingen is te vinden op de ZorgTech-programmasite.

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.