ZorgTech-innovatieprojecten sociaal domein bekend

maandag 30 augustus 2021

Drie projectconsortia starten na de zomerperiode met een ZorgTech-innovatieproject. Ieder consortium bestaat uit minimaal een technologieaanbieder, zorgorganisatie en gemeente. Met de voucher toetsen zij hoe hun (technologische) oplossing bijdraagt aan een gezonde leefstijl van inwoners, meer zelfredzaamheid van ouders met een beperking en ondersteuning van mantelzorgers.

Niet alle vouchers werden toegekend. Er zijn er nog twee vouchers ter waarde van € 50.000,- beschikbaar. Consortia hebben nog tot 15 september de tijd om (opnieuw) een aanvraag in te dienen.

ZorgTech is een gezamenlijk programma van MRDH, InnovationQuarter, Medical Delta, TNO en de provincie Zuid-Holland. Het programma is bedoeld om innovatie in de gezondheidszorg te bevorderen door toepassing van technologie.

Nieuwe projecten van start

Twee bedrijven uit een eerdere voucherronde wisten hun ZorgTech-projecten succesvol op te schalen en voor gemeenten interessant te maken. MiGuide testte hun online platform eerder bij huisartsen en patiënten. Het platform stimuleert diabetes type 2 patiënten om meer te bewegen en grip te krijgen op hun ziekte of deze zelfs om te keren. In het toegekende project onderzoekt MiGuide of er ook resultaat te bepalen valt in een blended care oplossing met fysieke en online bijeenkomsten met leefstijlcoaches. MiGuide vormt hiervoor een consortium met de gemeente Rotterdam, zorgverzekeraar VGZ, Gezond op Zuid en Rotterdam Sportsupport. Op 16 september vertelt MiGuide meer over dit project bij het LSH 010 ontbijt.

Het consortium van Garage2020, IDE Group en Enver is versterkt met de gemeente Den Haag, DigiNova en Pameijer. De gebruikerservaringen en inzichten die werden opgedaan in het eerdere project van opvoedrobot Luna, worden in dit project verwerkt in de doorontwikkeling van de robot. Een ander doel van het nieuwe project is om samen met gemeenten en zorgorganisaties de zorgwinst voor de begeleiders en zorgorganisaties concreet te maken. Eerder was de gemeente Rotterdam al bij Luna betrokken.

“Voor de gemeente Den Haag biedt dit programma een kans om vroegtijdig betrokken te worden bij de (door)ontwikkeling van nieuwe technologie zodat deze straks optimaal aansluit bij de vragen uit in het sociaal domein. Nog te vaak strandt slimme technologie omdat deze onvoldoende aansluit bij de zorgpraktijk of inkoopregels. Door samenwerking met zorgaanbieders, bedrijven en gemeente voorkomen we die mismatch en creëren we optimale kansen voor innovatie in de zorg en voor cliënten,” aldus Erwin Tak, Opgavemanager Technologie bij de gemeente Den Haag

Nieuwkomer is platform Hello 24/7, een initiatief gericht op families, vrienden en buren die de zorg dragen voor een (kwetsbare) vader, moeder of dierbare. In dit project wordt de toepasbaarheid van het platform getoetst in de nazorg van een patiënt na een opname in het Albert Schweitzer Ziekenhuis. Betere ondersteuning kan niet alleen helpen bij een beter herstel van de patiënt, maar ook om terugval van de patiënt en uitval bij familie, vrienden en buren te voorkomen. Ook worden daarmee de kosten voor gemeenten behapbaar gehouden. De gemeente Dordrecht is actief betrokken bij dit project.

In alle projecten onderzoeken de betrokken gemeenten ook de mogelijkheid om de oplossing structureel te bekostigen. Daarnaast is hun rol om de inzichten en resultaten te delen met andere gemeenten. Een actueel overzicht van alle gestarte innovatieprojecten inclusief beschrijvingen, is te vinden op de ZorgTech-programmasite.

Behoefte aan één gemeentelijk aanspreekpunt

In totaal was er € 250.000,- aan vouchers beschikbaar gesteld voor deze ronde met als specifiek thema het sociaal domein. Omdat de vouchers een maximale waarde van € 50.000,- hebben, zijn er dus nog twee beschikbaar. Diverse projectconsortia die zich wel al gemeld hadden tijdens de spreekuren, lukte het helaas niet tijdig in te dienen. 

“Vanuit ons netwerk komen we vaak binnen bij de afdeling economie van gemeenten. Van daaruit wordt dan contact gelegd met hun collega’s in het sociaal domein, maar dat is erg breed. Gemeenten zijn vaak georganiseerd naar verschillende thema’s die hieronder vallen zoals jeugdzorg, ouderenzorg, inclusiviteit en preventie. Het is intern soms zoeken wie waar over gaat. Tijdens deze ronde werd de vertraging zichtbaar die dat op kan leveren,” zegt Marieke Kodde, programmamanager ZorgTech hierover.

In de meeste aanvragen die werden ingediend zijn gemeente Den Haag of gemeente Rotterdam betrokken. Binnen gemeente Den Haag is de afgelopen jaren gezet op zorginnovatie, onder andere middels het Actieprogramma Zorg & Innovatie. De nauwe samenwerking die is ontstaan tussen de betrokken afdelingen, had in deze voucherronde dan ook haar meerwaarde. Door in te zetten op onderlinge kennisuitwisseling, hoopt het programma te stimuleren dat gemeenten van elkaar leren.

Wij houden u graag op de hoogte van al het nieuws rondom het programma ZorgTech via de ZorgTech-nieuwsbrief.

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.